Sänkta hastigheter och nattförbud – kommer Sverige ta efter våra grannländer?

Voi Tier Transport
Sänkta hastigheter och nattförbud – kommer Sverige ta efter våra grannländer?

Foto: TT / Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

När värmen drar in över Sverige kommer elsparkcyklarna fram på gatorna. Idag finns närmare 16.000 bara i Stockholm, samtidigt som staden försöker lösa problem med stök och felparkeringar.

I Europa har flera städer nu infört tuffa regler för att begränsa fordonen.

Vad hindrar Svenska städer från att göra samma sak?

Elsparkcyklarna fortsätter att vara ett hett debatterat område även denna sommar. I Stockholm har det redan införts vissa åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen som brukar väcka mest irritation bland människor – som att parkeringsvakter kan dela ut böter till bolagen när elsparkcyklarna står parkerade på ett sätt som hindrar framkomligheten.

Men runtom i andra städer i Europa har fler och fler restriktioner börjat testas, bland annat har Oslo under tisdagen fattat beslut om att förbjuda färder på elsparkcyklar mellan klockan 23 på kvällen och 5 på morgonen. I Köpenhamn har uthyrningen stoppats i stora delar av staden och även Paris hotar med förbud om företagen som hyr ut där inte genomför vissa begränsningar.

I Helsingfors har maxhastigheten sänkts från 25 till 15 kilometer i timmen under vissa tider och områden.

Har inte samma möjligheter

Men att samma regler kan börja gälla även i Stockholm är inte säkert. Förutsättningarna ser helt enkelt för olika ut mellan ländernas.

“Det finns inga restriktioner på plats idag för vi har inte de lagmöjligheterna som andra länder har. Oslo fick en ny nationell lag nyligen som gav dem rätt att införa lokala regler, Paris har en helt annan lagstiftning. Vi har bett om att få lagförändringar, det har vi inte fått”, säger Trafikborgarrådet Daniel Helldén.

“Däremot jobbar vi på ett förslag om att införa tvingande regler och vi hoppas att det beslutet kommer att tas i höst. Vi försöker där kringgå bristen på nationell lagstiftning, men det är upp till Länsstyrelsen och Polisen att avgöra om det är giltigt. Det vet vi inte ännu.”

Det handlar om ett tillstånd med en avgift på 1400 kronor per elsparkcykel, något som också kan komma med vissa tvingande regler – regler Stockholm stad egentligen hade hoppats kunna klubba igenom redan under våren. I Malmö finns redan den här avgiften med godkännande av polisen. Men det innebär inte med säkerhet att samma beslut kommer att fattas för Stockholm. 

Stök är största problemet

Trafikborgarrådet Daniel Helldén är överlag positiv till sparkcyklarna som transportmedel. Men ser också att det finns problem som måste åtgärdas. 

“Det största problemet är parkeringen, att de dräller på trottoarer och att folk snubblar. Där håller vi nu på med ett frivilligt arbete med bolaget för att ställa ut parkeringsställ och zoner. Men vår vi tillståndet vi vill ha kommer det att bli tvingande parkeringszoner.”

Beskeden om begränsningar runtom i olika städer kommer samtidigt som Sahlgrenska universitetssjukhusen i Göteborg larmat om många olycksfall med elsparkcyklar. 3-7 olyckor där en elsparkcykel varit inblandad inkommer nu varje lördag och sjukhuset befarar en ökning under sommaren.

Det larmet är däremot inget som Daniel Helldén kommer att lägga något fokus på.

“Rapporten från Sahlgrenska säger inte så mycket. Den nationella beräkningen som Transportstyrelsen gjort visar ingen markant ökning av olyckor. Men förarna måste följa regler och det måste bli bättre trafikvett, två tredjedelar av olyckorna beror på att de som kör beter sig felaktigt”, säger han.

Voi har kritiserat avgiften

Förslaget om avgifter för elsparkcyklarna är, föga förvånande , inget som exempelvis svenska Voi jublar över.

“Vi måste ha en lösning på parkeringsproblemet men vi vet med säkerhet att bara avgifter inte löser problemen för stockholmarna”, sa Sverigechefen Eric André till Breakit i en tidigare intervju

I Storbritannien har Voi också börjat testa teknik som ska förhindra att personer färdas och parkerar på trottoarer. Tillsammans med andra elsparkcykelaktörer har de också en egen parkeringspatrull som åker runt och ställer rätt elsparkcyklar som står i vägen.

Läs fler artiklar
LÄS MER