Beställningsmord, vapen och politik – Creades-vd:ns oväntade utspel i kvartalsrapporten

Creades
Beställningsmord, vapen och politik – Creades-vd:ns oväntade utspel i kvartalsrapporten

Foto: TT / Creades

Breakit

Tech-investeraren: “Vi har precis de politiker och den regering vi förtjänar."

Finansmannen Sven Hagströmers börsnoterade investmentbolag Creades är en flitig investerare i tech. Bland innehaven återfinns bland annat Avanza, Pricerunner, Apotea, Instabox och nyligen sålda Tink.

Ändå var det inte techbolagen som fångade vårt omedelbara intresse när vi öppnade bolagets kvartalsrapport på tisdagsmorgonen.

Rapporten, som signerats av vd:n John Hedberg, inleds nämligen med en lång text om brott och politik i Sverige. Hedberg hänvisar bland annat till en ledartext i Dagens industri där det framkommer att beställningsmord i Sverige kostar mellan 100.000 och 1 miljon kronor att köpa och att den marknaden växer “tack vare god tillgång på vapen och stark medvind i relaterade marknader så som narkotikahandel och pengatvätt”. 

“Detta är en skrämmande utveckling som i förlängningen utgör ett existentiellt samhällshot”, skriver han och lyfter mordet på polismannen i Biskopsgården som exempel.

Han fortsätter:

“Att motverka och hantera existentiella samhällshot borde, med näringslivsord uttryckt, utgöra själva kärnverksamheten för regering och riksdag – en kärnverksamhet som dessvärre försummats under så lång tid, och av så många olika regeringar, att problemen idag blivit akuta och existentiella.”

Han tillägger att den senaste regeringskrisen knappast hjälpt situationen.

“Jag vill verkligen betona att detta inte är ännu en pinne på politikerföraktets otrevliga brasa – vi lever ju i ett land där vi själva väljer våra politiker och det står oss alla fritt att engagera oss och till och med kandidera. Vi har precis de politiker och den regering vi förtjänar. Tyvärr i vårt fall, här och nu, tydligen ingen alls.”

När Breakit når John Hedberg utvecklar han varför han valde att skriva om just kriminaliteten och politiken i rapportens inledning.

“Jag brukar alltid börja vd-ordet med en aktuell händelse, men som också har koppling till vår verksamhet. Det kan vara musik eller en ny serie, men i det här fallet var det kriminaliteten. Det är en kriminalitet som går åt fel håll och har direkt bäring på samhället i stort, näringslivet och våra möjligheter att investera på sikt. För oss är det en viktig fråga”, säger han.

Är det här en fråga om ni engagerar er i?

“Det är inte så att vi specifikt tittar på just kriminaliteten i vår verksamhet, men näringslivet är en del av samhället. Och precis som att politiker kan ha synpunkter på näringslivet så kan vi ha synpunkter på politiken.”

Så går det för Creades

Rapporten i övrigt då?

"Mot denna inledande mörka fond kan möjligen Creades substansvärdeutveckling halvvägs genom året tyckas ovidkommande, men då detta trots allt är en kvartalsrapport och inte en opinionsartikel känns det på sin plats att informera om att substansvärdet per aktie ökade med 23% per den sista juni vilket är en procentenhet bättre än Stockholmsbörsens (OMXSGI) 22%", skriver John Hedberg.

Creades ökade sitt substansvärde med 7 procent under andra kvartalet, vilket är i linje med OMXSGI som också var upp 7 procent under perioden

Creades rörelseresultat under andra kvartalet blev 492 miljoner kronor (1 321).

Resultatet både före och efter skatt var 492 miljoner kronor (1 321), och per aktie 5,11 kronor (105,93).

Creades har under kvartalet köpt 12 procent av Pricerunner för 370 miljoner kronor, noterat spac-bolaget Creaspac och gått in med 375 miljoner kronor i det bolaget, samt avtalat om avyttring av innehavet i Tink. Den affären ska inbringa 723 miljoner kronor.

Sett till portföljen per slutet av juni väger Avanza alltjämt tyngst med en andel på 39 procent. De noterade tillgångarna tillsammans står för 64 procent av portföljen.

Läs fler artiklar
LÄS MER