Voi testar teknik som ska få bort elsparkcyklarna från trottoarerna

Voi Transport Elsparkcykel
Voi testar teknik som ska få bort elsparkcyklarna från trottoarerna

Fredrik Hjelm, vd och medgrundare på Voi. Foto: Press

Tobias Blixt

Reporter

Felparkerade elsparkcyklar och förare som åker där de inte borde har upprört många människor. Det kan också leda till olyckor i trafiken. Voi ska testa teknik som kan minska problemen.

Svenska Voi och deras elsparkcyklar har blivit ett vanligt inslag på både svenska och många andra europeiska gator de senaste året. Men liksom sina konkurrenter har bolaget ett problem som har retat upp allmänheten i omgångar, nämligen elsparkcyklar som befinner sig där de inte hör hemma – och då i huvudsak på trottoarerna.

För att få ordning på felparkerade elsparkcyklar har bolagen bakom fordonen testat en rad olika metoder. Bland annat personal som flyttar sparkcyklarna som är felparkerade och teknik som bara tillåter parkering på vissa platser. Även städerna har testat sina egna lösningar för att få ordning på problemen.

Men hur gör man med scooter-åkare som girar av från bil- eller cykelvägen och istället rusar fram bland fotgängarna? 

LÄS MER: Scooter-kriget går in i ny fas – det kommer att gynna alla

Den nöten försöker Voi nu knäcka genom ett samarbete med startupen Luna i ett stort pilottest i två steg i den brittiska staden Northampton den kommande månaden. 

“Vi letar därför alltid efter nya sätt att göra körupplevelsen bättre och säkrare. Vi är väldigt stolta över att vara den första elsparkscykeloperatören som i stor skala använder datorsynstekniken med intention att gagna köranvändare, fotgängare och myndigheter. Eftersom vi dessutom hoppas kunna utöka vår verksamhet till Irland är vi mycket glada över att samarbeta med just irländska Luna i denna viktiga satsning”, säger Fredrik Hjelm, medgrundare och vd på Voi Technology i ett pressmeddelande.

Konkret går det ut på att Vois elsparkcyklar utrustas med smarta kameror som kan känna av om den är på en cykelbana, väg eller en trottoar. Den AI-baserade tekniken ska göra det möjligt att både veta om föraren åker på en trottoar, men också att guida föraren till särskilda parkeringsområden. En förare som åker upp på en trottoar ska varnas med ett högt larm.

Bolagen kommer även undersöka möjligheten att automatiskt sakta ner elsparkcyklarna om tekniken “noterar ett olämpligt trafikbeteende” i ett senare skede av testet.

Voi säger sig ha en vision om att ha noll allvarliga olyckor eller dödsfall i alla delar av sin verksamhet till 2030. Denna satsning lyfts fram som ett led i den utvecklingen och ska alltså hjälpa till med att kontrollera både åkturen och själva parkeringen.

Totalt kommer 100 kameror att installeras på elsparkcyklar i Northampton under tester, som också syftar till att att samla in data och utveckla AI-tekniken.

Under 2019 omsatte Voi 317 miljoner kronor med ett minusresultat på hela 770 miljoner kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER