Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Fundedbyme och Pepins slås ihop: "Offensiv satsning"

Anders Danielsson, vd Fundedbyme

Crowdfundingplattformarna Fundedbyme och Pepins går samman.

“De är en offensiv satsning”, säger Anders Danielsson, vd på Fundedbyme.

Martin Hävner

Martin Hävner

martin@breakit.se

Reporter

Funded By Me och Pepins är båda verksamma inom kapitalanskaffning för små, växande bolag inom den nisch som brukar kallas crowdfunding. Sparare har via bolagens plattformar kunnat investera pengar i nästan helt nya verksamheter. Nu slås deras påsar ihop.

“Samgåendet är en offensiv satsning. Vårt gemensamma erbjudande kommer att täcka ett större spann av finansieringsbehov och bli mer attraktivt för både investerare och växande företag. Vi kombinerar båda bolagens styrkor, Pepins finansiella kompetens och förtroende samt Fundedbyme:s snabbhet och effektivitet”, säger Fundedbyme:s vd Anders Danielsson i ett pressmeddelande.

Fundedbyme lägger bud

Rent tekniskt kommer Fundedbyme lägga ett bud på aktierna i Pepins och betala med aktier i Fundedbyme. Aktieägarna i Pepins kommer att äga 50 procent av det nya bolaget och Fundedbymes ägare den andra hälften.

För att få till 50-50-relationen kommer bolagen genomföra vissa åtgärder som påverkar värderingen på bolagen, exempelvis kommer Fundedbyme, som är noterat på NGM-börsen, genomföra en företrädesemission om 26 miljoner kronor före samgåendet.

Det nya bolaget kommer att ha en omsättning kring 26 miljoner kronor.

“Med fler case på vår gemensamma plattform och hundratusentals investerare ska vi bli den största och mest tongivande aktören i den snabbt växande marknaden för investeringar i växande bolag” säger Philip Scholtzé som tillförordnad vd för Pepins.

Största ägare i det nya bolaget kommer investeringsbolaget Spiltan att bli med drygt 10 procent av aktierna. 

Läs mer