Sök

Justic vill digitalisera juridiken: "Branschen är svårtillgänglig"

Justic

Evelina Anttila och Azra Osmancevic, Justic, Foto: Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Justic ska lösa privatpersoners tillgång till juridisk rådgivning.

Idag ger många jurister gratis rådgivning till potentiella kunder. Men det är det inte många som vet om. Om det skulle lanseras ett slags

“Kry för juridisk rådgivning”, så kanske fler skulle upptäcka möjligheten. 

Det är iallafall så Evelina Anttila och Azra Osmancevic, som bägge har bakgrund som advokater, beskriver sitt bolag Justic, en digital robotjurist som ska göra juridisk rådgivning enklare att ta del av för privatpersoner.

“Det är inget nytt med kostnadsfri rådgivning, utan det är snarare det vi drar nytta av med vår första tjänst. För anslutna advokater blir det en marknadsföringskanal som också löser problemet att det här är någonting som många personer inte ens vet att det existerar. Vi anser att det är alla människors rätt till juridiskt stöd i livet, och ser det därför som ett naturligt första steg att effektivisera och förenkla den tillgängligheten”, säger Evelina Anttila, vd på Justic. 

Har byggt en robotjurist

Målet med Justic är att bygga flera digitala verktyg för privatpersoner och den digitala juristmottagningen, kallad Första hjälpen, är alltså det första steget. Användarna får besvara ett antal frågor om vad ärendet gäller och sedan kan ett kostnadsfritt röst- eller videosamtal med någon av juristerna som är kopplade till plattformen bokas. 

Evelina Anttila lyfter också fram att juristbranschen inte är speciellt digitaliserad ännu. Här i Sverige finns sedan tidigare Pocketlaw, som fokuserar på företag. En amerikansk aktör är Donotpay, som även de tar fram digitala lösningar för att hjälpa konsumenter i juridiska frågor.

Därför ser de två grundarna också en öppning att kunna ta position i en digital omställning av juridiken.

“Tillgången till juridisk rådgivning har tidigare varit dyr, krångligt att ta del av och det är svårt att hitta rätt expertis. Det är också något som både Konkurrensverket och Konsumentverket har fångat upp i olika rapporter. Juristbranschen är svårtillgänglig för privatpersoner”, säger Azra Osmancevic, vice vd på bolaget.

Planer på att lansera internationellt 

Än så länge är Justic ägt och finansierat av de båda grundarna själva, med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Men målsättningen är att bygga något stort som kan expandera internationellt och det finns planer på att ta in externt kapital framöver.

Intäkter ska kunna komma från olika håll, bland annat genom att bolaget tar betalt från sina olika samarbetspartners. Att erbjuda både en gratis- och premiumversion av tjänsten skulle vara aktuellt längre fram, när det finns fler digitala verktyg på plattformen.

“Vi har ett 50-tal enkla digitala gör det själv-verktyg för vardagsjuridik som vi på sikt vill lansera på vår plattform. Den unika, och för användaren kostnadsfria, digitala juristmottagningen är den första som vi lanserar”, säger Azra Osmancevic. 

Läs mer