Sök

Deodoc fälls för ny reklam med Bianca Ingrosso – “Porträtterar en stereotyp könsroll”

DeodocReklam

Foto: press & skärmklipp

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

De anser att de visar menstruationen utifrån typiska karaktärsdrag och faktamässigt korrekt.
Det håller Reklamombudsmannen inte med om.

Intimhygiensbolaget Deodoc har ännu en gång fällts av organisationen Reklamombudsmannen för en annons i samarbete med Bianca Ingrosso.

Den här gången är det en reklamfilm för mensskydd från Deodoc som fälls för att vara könsdiskriminerande. Reklamen väckte stor uppmärksamhet när den släpptes i mars och föreställer Bianca Ingrosso själv porträttera menscykelns fyra steg.

Så sent som i januari i början av året fälldes ett annat samarbete mellan Deodoc och Bianca Ingrosso där influencern demonstrerade skillnaderna mellan en av Deodocs tamponger och en av syntetiskt material. Den reklamen som ansågs vilseledande.

Reklamen anmäldes av flera personer som menade att den “sexualiserar kvinnan på ett sätt som känns skapt för den manliga blicken” och att den upplevdes som “starkt kränkande eftersom reklamen inte illustrerar menstruation ur ett rent vetenskapligt och verklighetsförankrat perspektiv”.

Anmälarna menar också att menscykeln porträtteras som något sexigt eller njutbart.

Deodoc slår tillbaka

Deodoc har själva i ett yttrande lyft fram att de inte bryter mot några marknadsföringslagar eller rådande praxis, varför de bestrider anklagelserna att reklamen skulle vara utformat på ett kränkande sätt.

“Än mindre kan annonsören beslås med att genom reklamen sexualisera menscykeln. Detta är ett direkt felaktigt och ogrundat påstående, vilket i sig saknar relevans. Reklamen illustrerar hur menscykeln kan upplevas under respektive menstruationsfas”, skriver Deodoc i uttalandet.

Deodoc lyfter också fram att reklamen är skapad av kvinnor och ska vara utbildande om menstruationscykeln och att den är “utformad för att visa hur kraftfull kroppen är som går igenom dessa fyra faser månatligen.”

Anses vara nedvärderande mot kvinnor

I beslutet, som fattades i april i år, riktar Reklamombudsmannens opinionsnämnd framförallt sin kritik mot hur reklamen porträtterar en stereotyp könsroll. Därmed anser de att den strider mot Internationella Handelskammarens (ICC) regler.

“Nämnden finner att reklamen framställer kvinnan som styrd av menstru­a­tionscykeln gällande humör och agerande. Reklamen framställer härigenom kvinnor i en stereotyp könsroll och kan anses förmedla en nedvärderande bild av kvinnor i allmänhet”, skriver organisationens i sitt fällande.

Reklamombudsmannen är näringslivets organisation för självreglering. Det finns inget som tvingar bolaget att ta bort reklamen och beslutet följs inte av något straff utöver publiceringen av beslutet på Reklamombudsmannens hemsida.

Läs mer