First Venture noteras – tar in 245 miljoner och välkomnar nya aktieägare

First venture Börsnoteringar
First Venture noteras – tar in 245 miljoner och välkomnar nya aktieägare

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet, i både onoterade och noterade tillväxtbolag. Nu noteras de – ta chansen att teckna aktier och få exponering mot spännande bolag.

Intresset för onoterade investeringar har vuxit avsevärt de senaste åren och genom noteringen av First Venture erbjuds allmänheten exponering mot spännande onoterade tillväxtbolag. 

Utöver att First Ventures professionella investeringsorganisation sköter analys och riskhantering tillsammans med aktiv förvaltning för att maximera värdetillväxt så erbjuder de allmänheten en lösning på de utmaningar som förknippas med investeringar på den privata marknaden. Som behovet av ett gott nätverk samt ett betydande kapital, vilket är en förutsättning för inflytande i bolag.

Djup kunskap och brett nätverk

First Ventures grundare Rune Nordlander och Peter Werme har lång erfarenhet av att investera och bidra till värdetillväxt i bolag. Med en djup kunskap inom sina investeringsområden och ett brett nätverk, med bland andra Håkan Roos som var tidig investerare i iZettle i deras advisory board, ges tidig tillgång till investeringsmöjligheter i intressanta tillväxtbolag. 

Med nio befintliga portföljinnehav inom teknik, hälsa och hållbarhet och flera identifierade bolag på radarn, tar First Venture nu in 245 miljoner kronor till att följdinvestera i de befintliga portföljbolagen samt till nya investeringar.

"Vår listning på Nasdaq First North gör att fler kommer att kunna vara med på den här resan samtidigt som ett bredare investerarkollektiv ger oss nya investeringsmöjligheter. Jag och Rune har arbetat tillsammans i över 15 år och identifierat och utvärderat tusentals intressanta bolag, flera av dessa är högst aktuella för det kapital vi nu får tillgång till", säger bolagets medgrundare och styrelseordförande Peter Werme.

Humble Group ett starkt portföljbolag

Datadriven teknologi, förändrad demografi och skiftet mot hållbarhet är saker som fått First Venture att investera i fokussektorerna teknik, hälsa och hållbarhet samt prioritera digital hälsa, Food tech och hållbar konsumtion och produktion. 

Ett portföljbolag som utvecklats starkt under de senaste åren är Food tech-koncernen Humble Group som är en FMCG-koncern inom sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa med en omsättning på knappt en miljard kronor.

"Resan vi gjort med Humble Group är mycket framgångsrik. Samtidigt har vi begränsats av att inte kunna göra följdinvesteringar då vi vid tidpunkten inte haft en större kassa. Genom denna notering och finansiering kommer vi ha möjlighet att genomföra större investeringar i nya spännande bolag", förklarar grundare och vd Rune Nordlander.

Teckningsperioden pågår mellan 11 – 23 juniläs mer om bolaget och hur man tecknar här!

 

Läs fler artiklar
LÄS MER