Tech tar över – nu är branschen lika stort som basindustrierna

Tech it-branschen Industri
Tech tar över – nu är branschen lika stort som basindustrierna

Maryam Ghahremani, Ebba Ljungerud och Daniel Ek är några av Sveriges techprofiler. Foto: Press / TT

Tobias Blixt

Reporter

Men allt är inte guld och gröna skogar – det saknas 70.000 personer i branschen fram till 2024.

Tech har blivit Sveriges nya basindustri och inte nog med det, den svenska techbranschen bidrar med lika mycket till BNP som de andra traditionella basindustrierna tillsammans. Det menar åtminstone branschorganisationen IT och Telekomföretagen i en ny undersökning som DN har tagit del av.

Hela 281 miljarder kronor bidrog den svenska techindustrin med till BNP under 2020. Det är en ökning med 1300 procent jämfört med hur det såg ut 1981. 

“Techbranschen är numera en basindustri i Sverige, både i förhållande till bidrag numerärt vad gäller BNP, export och jobb. Men också indirekt eftersom det är en bas för många andra branscher inom näringslivet såväl som den offentliga sektorn”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen till tidningen.

Som en jämförelse så nämner undersökningen att det är mer än branscherna inom de traditionella svenska basindustrierna tillsammans. Exakt vilka områden som defineras som basindustri hittar ni i faktarutan här nedan, men tänk bruksort, skog och gruvor.

Man lyfter också fram att techbranschen idag står för 6 procent av den  totala exporten på 140 miljarder kronor.

Åsa Zetterberg lyfter också fram att det kommer krävas mycket arbetskraft för att täcka behovet i branschen.

“Techindustrin efterfrågar arbetskraft redan idag, och vi beräknas sakna 70 000 personer för att täcka behoven till 2024. Vi tycker att det bör indikera var samhället bör satsa sina resurser”, säger hon.

Det räknas som basindustri i undersökningen

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Utvinning av mineral

Trävaru-, massa, pappers- och grafisk industri

Gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter

Stål- och metallframställning, samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)

Källa: It och Telekomföretagen via DN.se 

Läs fler artiklar
LÄS MER