Fingerprint Cards ökar omsättningen och vänder till positivt rörelseresultat

Fingerprint

Fingerprints vd Christian Fredrikson. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Starkt kvartal.

Teknikbolaget Fingerprint Cards redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt blev det ett positivt rörelseresultatet.

Omsättningen steg 14,4 procent till 354,7 miljoner kronor (310,0), och i kontant valuta var ökningen 32 procent. Bolaget har tidigare guidat för ett intervall på 310-350 miljoner kronor, baserat på en valutakurs SEK/USD 8,20. Baserat på den valutakursen skulle koncernens intäkter under kvartalet ha uppgått till 346,2 miljoner kronor.

"Den goda efterfrågesituationen bestod under det första kvartalet, vilket reflekteras i en omsättningsökning i konstant valuta om 32 procent gentemot motsvarande kvartal
2020", säger vd Christian Fredrikson.

"Den begränsande faktorn för vår försäljning är alltjämt den otillräckliga tillgången
till produktionskapacitet hos halvledartillverkarna." 

Han uppger också att arbetet att lösa den situationen är prioriterat.


## Ebitda-resultat blev 17,2 miljoner kronor (11,6), med en ebitda-marginal på 4,8 procent (3,7).## Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (-17,7), med en rörelsemarginal på 0,5 procent.

## Resultatet före skatt var 12,2 miljoner kronor (6,5).

##Resultatet efter skatt blev 7,5 miljoner kronor (-3,5).

## Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,01).

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 36,3 miljoner kronor (-37,8).

Bolaget skriver att produktmixen kontinuerligt har förbättrats, med en ökande positiv effekt på bruttomarginalen.

"Lönsamheten gynnades även av en fortsatt hög försäljning från vårt varulager, fortsatt god kostnadskontroll, samt viss positiv valutaeffekt i relation till föregående kvartal", enligt Christian Fredrikson.

För det andra kvartalet förväntar sig bolaget intäkter i intervallet 330-370 miljoner kronor, baserat på valutakursen SEK/USD 8,40.

Läs mer