Försäljning eller notering i Ellos rycker närmare – tvisten ger Nordic Capital 1 miljard

Nordic Capital Ellos e-handel
Försäljning eller notering i Ellos rycker närmare – tvisten ger Nordic Capital 1 miljard

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

På ena sidan står en belgisk handelsjätte på fallrepet – på andra sidan riskkapitalbolaget Nordic Capital. Nu har parterna slutit fred.
Det öppnar för en ny storaffär i e-handelsgruppen Ellos.

Ellos Group är ett av Sveriges största e-handelsbolag med en omsättning på cirka 3,2 miljarder kronor 2020. Utöver själva Ellos-varumärket ingår också sajterna Stayhard, Jotex och Homeroom i koncernen.

Sedan i höstas har bolaget varit indraget en fejd med Ellos-gruppens tidigare ägare Nordic Capital och den belgiska köparen FNG, som tidigare drev en rad olika butiksrörelser.

Kärnan i tvisten är att FNG:s belgiska ägare är i konkurs och därför inte har kunnat betalat hela köpeskillingen till de svenska riskkapitalisterna.

Nu har dock ärendet avgjorts i en så kallad skiljedomstol.

“Det här innebär att Nordic Capital och FNG från och med nu kommer att jobba tillsammans för att skapa bästa möjliga lösning för Ellos. För oss som jobbar i verksamheten är det riktigt positivt att kunna fokusera helt på affärsrörelsen i stället för att fundera på ett skiljedomsförvarande som hänger över oss”, säger Johan Stigson, finanschef på Ellos-gruppen.

Nordic capital får 1 miljard

Det nya avtalet innebär att FNG ska betala 100 miljoner euro, cirka 1 miljard svenska kronor, till Nordic Capital.

Parterna är överens om att Ellos dock först ska genomgå en så kallad strategisk översyn.

Det är kodspråk i finansbranschen en utvärdering av bolagets ägarsituation. I praktiken krävs nu en försäljning eller börsnotering av Ellos för att få loss de pengar som krävs för att betala Nordic Capital.

Johan Stigson på Ellos är fåording kring exakt vad den strategiska översynen konkret ska innebära.

“Det innebär att vi tittar på olika alternativ kring vad som är bäst för Ellos Groups framtid”, säger han.

Rent operativt beskriver Johan Stigson 2020 som en succé för verksamheten.

“Vi är väldigt nöjda med 2020. Det svajade till lite i första kvartalet när allt lamslogs lite av covid. Men sedan vände det ganska snabbt uppåt för oss som för många andra. Allt som har med hemmet att göra, exempelvis möbler, utvecklades väldigt bra medan till exempel kläder gick lite sämre. Men om vi tittar på totalen blev covid-effekten positiv för oss”, säger finanschefen.

Koncernen gjorde dock en förlust med 92 miljoner kronor på sista raden.

Ellos är operativt lönsamt

Det beror dels på att Ellos betalat ut pengar till FNG som skulle investeras i projekt för att samordna verksamheterna med den nya ägaren – något som dock gick i stöpet när FNG i Belgien försattes i konkurs.

Bolaget betalade också 105 miljoner i ränta vilket belastar resultatet. Ellos Groups ägare FNG Nordic har nämligen en utestående obligation på 1,5 miljarder kronor. Även den behöver betalas tillbaka innan Nordic Capital kan få sina pengar, enligt det färska avtalet.

Johan Stigson säger dock att Ellos Group har en sund och lönsam affärsverksamhet. 

“Vi är utan tvekan lönsamma rent operativt och lönsamheten stiger dessutom löpande”, säger han.

Den justerade rörelsemarginalen (före skatt, räntor och avskrivningar) var under 2020 cirka 12 procent.

Läs fler artiklar
LÄS MER