Storytels streamingintäkter uppgick till 517 miljoner kronor under Q1

StorytelLjudböcker

Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Har nu över 1,5 miljoner betalande användare.

Ljudboksspecialisten Storytel hade streamingintäkter på 517 miljoner kronor under det första kvartalet, vilket är snäppet över prognostiserade 514 miljoner kronor.

Streamingintäkterna i Norden var på 402 miljoner kronor och 3 miljoner kronor över prognos.

Motsvarande intäkter utanför Norden ökade till 115 miljoner kronor, vilket ger en årlig intäktstillväxt på 45 procent och är i linje med prognos.

ARPU (genomsnittliga intäkter per användare) kom in på 140 kronor, en krona över prognosen på 139 kronor.

Bolaget hade 1.540.600 betalande abonnenter i genomsnitt under kvartalet, vilket är en ökning med 98.600 kunder jämfört med föregående kvartal. Lämnad prognos var 1.542.000 betalande kunder.

Antalet abonnenter som tillkommit under första kvartalet uppgår till 385.800.

Läs mer