Sök

DEBATT: Viktor Stensson

Kvittolagen är en motsvarighet till Huru svin må i ollonskog släppas

BokioBokföringKvitton

Viktor Stensson är medgrundare till Bokio. Foto: Bokio / Istock

Breakit

Breakit

Reglerna för hur kvitton ska sparas har ingen förankring i verkligheten, skriver techbolaget Bokios grundare Viktor Stensson.

Skriven 1734 förklarar det tolfte kapitlet i Byggningabalken, Huru svin må i ollonskog släppas hur svintvister ska lösas.

Lagen saknar i dag i stort praktisk betydelse men är ett arv från en svunnen tid och har fått vara kvar genom historien.

Kvittolagstiftningen i Bokföringslagen är i praktiken lika föråldrad då tekniken sprungit om lagstiftaren.

Den bör uppdateras så snart som möjligt för att tillåta innovation, göra det enklare att starta och driva bolag och inte minst för att minska förvirringen i ett redan snårigt bokföringslandskap.

Den föråldrade kvittolagen hämmar innovation och skapar onödig friktion

Den föråldrade kvittolagen hämmar innovation och skapar onödig friktion. Både affärs- och kassasystem har infrastrukturen som krävs för digitalisering, men nuvarande lagstiftning skapar en tröghet i systemet som hade kunnat undvikas med en tämligen enkel lagändring.

Enligt organisationen SRF-konsulterna ser 93 procent av Sveriges redovisningskonsulter positivt på en förenkling av bokföringslagen. Detta främst eftersom det råder osäkerhet om vad som ska sparas och i vilket format.

Utöver de självklara aspekterna – att det vore säkrare att spara bolagets kvitton digitalt i molnet än i en undangömd skokartong i garderoben på landet – hade vi dessutom kunnat få andra positiva effekter av en ny lagstiftning.

Det skulle leda till mindre förvirring kring reglerna och färre momsfelaktigheter. Med en automatisk bokföringsprocess hade Skatteverket dessutom fått fler korrekta underlag från Sveriges alla företagare.

Ett första steg mot en mer digital bokföringsbransch vore att helt enkelt skrota bisatsen i Bokföringslagens sjunde kapitel som gör gällande att underlag måste sparas i skicket det mottogs i.

Idag blir det snudd på parodi 

Detta hade gjort det möjligt att direkt digitalisera underlaget som mottagits för att sedan göra sig av med det fysiska kvittot.

Idag blir det snudd på parodi när företagare först tvingas digitalisera det fysiska kvittot för att kunna använda den digitala kopian som underlag i sju år, samtidigt som de tvingas spara det fysiska kvittot i fyra år.

Som företrädare för tiotusentals svenska småföretagare är vi öppna för samtal med såväl svenska lagstiftare, redovisningskonsulter och andra intressenter i diskussionen.

Viktor Stensson, grundare och vd på Bokio

Läs mer