Svenska snusjätten Haypps affärer blomstrar i pandemin – “Säljer mer än på Black Friday"

Haypp Group e-handel
Svenska snusjätten Haypps affärer blomstrar i pandemin – “Säljer mer än på Black Friday"

Markus Lindblad. Foto: press

Towe Boström

Reporter

Snusjätten når nära 2 miljarder i omsättning.

För snart två år sedan slogs Snusbolaget och Northener ihop och bildade världens största återförsäljare av snus – Haypp Group. Bolaget säljer produkter på nätet och är bland annat återförsäljare av Swedish Matchs populära Zyn, tobaksfria nikotinportioner. 

När de två bolagen slogs ihop låg den totala omsättningen på strax under 1 miljard.

I likhet med många andra e-handlare har pandemin eldat på Haypps försäljning och under förra året landade omsättningen på 1,8 miljarder kronor. 

”Trots en kraftig tillväxt med kraftiga investeringar lyckades vi gå fram med ett ebitda-resultat på 50 miljoner kronor. Vi har investerar i nytt lager, infrastruktur, nya marknader och nya människor”, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Haypp Group. 

Markus Lindblad berättar att bolaget såg ett uppsving redan i början av pandemin och därefter har volymerna legat höga för att sedan stiga ytterligare i början av det här året. 

”Nu i mars säljer vi mer än vi gjorde under Black Friday förra året”. 

När vi slutade att besöka fysiska butiker blev det också mer naturligt att köpa sin snus på nätet. Markus Lindblad berättar även att det publicerats internationella artiklar där snus figurerat i diskussioner om vad som ska hamstras under pandemin, vilket lett till att fler sannolikt köpt på sig snus i förebyggande syfte. 

Enligt färska siffror från Klarna har e-handlandet av snus ökat generellt under 2021. I Norge ligger ökningen på 246 procent och i Sverige 55 procent under årets två första månader jämfört med samma period förra året.

Begränsad marknadsföring 

Haypps största marknader är i dag Norden och USA följt av ett antal europeiska länder. Bolaget säljer på ett 30-tal marknader för stunden men kommer nu att skala ned något för att istället lägga mer fokus på de starkare marknaderna. 

”Vi behöver ha mer lokala team och mer lokal kunskap, och ju större du blir desto mer involverad behöver du vara. De mindre marknaderna tar för mycket tid och resurser samtidigt som vi blir större på andra marknader”, säger Markus Lindblad. 

Exempel på marknader som väljs bort är exempelvis Frankrike och Spanien. 

När det kommer till marknadsföring förlitar sig Haypp på organisk räckvidd genom sökmotorerna. I jämförelse med många andra e-handlare kan bolaget inte vända sig till exempelvis Facebook eller traditionella marknadsföringskanaler för att nå ut med sina produkter.

Reglerna kring annonsering av snus och nikotin skiljer sig åt mellan olika länder, men det är på det stora hela med eller mindre marknadsföringsförbud i Norden och Europa. Sociala plattformar som Facebook accepterar inte heller marknadsföring av tobak. Riktlinjerna kring nikotinpåsarna är för stunden under utformning och nationella riktlinjer väntas framöver. 

”Våra kunder blir mycket viktigare för oss än för andra, de blir mycket mer värda när vi väl hittat dem och får dem att stanna kvar. Då är det att optimera upplevelsen som gäller, eftersom våra produkter ofta finns på andra ställen”, säger Markus Lindblad. 

Räknar med stark utveckling 

Försäljning av tobak och nikotin väcker frågor om bolagens ansvar gentemot konsumenterna och de målgrupper de väljer att rikta sig emot. Markus Lindblad säger att bolagets mål i själva verket är att inspirera till bättre hälsa, något han menar de gör genom att erbjuda ett tobaksfritt alternativ till snus och ett alternativ till rökning. 

”Vi är på en dubbelväxande marknad. Vi har rökningen som minskar över hela världen och de rökarna söker efter riskreducerad stimulans och då ser man sig efter om våra produkter”, säger Markus Lindblad och fortsätter: 

”Så länge vi inte punktmarkerar och drar in människor i kategorin så driver vi inte totalmarknaden på något sätt. Vi lyfter över rökare, 60 procent av nikotinportionsanvändarna är tidigare rökare”. 

Hayppn räknar med att suget efter produkterna kommer att hålla i sig framöver. 

“Den globala försäljningen av snus online beräknas öka med 40 procent fram till 2025."

Läs fler artiklar
LÄS MER