4 anledningar till att finansiell planering och analys är ett måste 2021

Oracle Netsuite Affärssystem
4 anledningar till att finansiell planering och analys är ett måste 2021

Under 2020 lärde vi oss att det är svårt att navigera i tider av ovisshet, vilket gör att ett agilt ledarskap och arbetssätt blir allt viktigare ju mer världen förändras. Därför spelar finansiell planering och analys (FP&A) en ovärderlig roll i scale-up-bolagens viktiga tillväxtfas.

1. Fasta kostnader fortsätter granskas

Det ligger i själva begreppet – fasta kostnader är ju stabila över tid. Men är det något vi har lärt oss av det gångna året, är det att den sanningen inte längre gäller. Restriktioner och marknadsvolatilitet har lett till att de flesta bolag har fått se över varenda kostnadspost som kan och bör filas ner.

Dags att byta till ett molnbaserat affärssystem? Kolla in lösningarna från NetSuite!

Det finns heller ingen god anledning till att den trenden skulle försvinna bara för att affärsklimatet blir mer stabilt och förutsägbart. Företagen kommer fortsätta vända på varje utgift som inte leder till framtida tillväxt i det långa loppet. Därför blir data och insikter allt mer värdefulla verktyg i arbetet med att vässa bolaget under de kommande åren.

2. Gamla system kommer bytas ut

Medan en CFO kämpar med att bibehålla en sund kostnadsstruktur i bolaget, kan FP&A-teamet jobba mer med att öka lönsamheten, hitta effektiviseringsmöjligheter och initiera smarta besparingar. För att leverera dessa insikter behöver befintliga strukturer ofta ifrågasättas, och arbetet ska inte behöva saktas ner på grund av gamla system.

Det är istället nya tekniska lösningar som skapar effektivitet. Bara genom att samla budgetering och finansiell planering i skalbara molntjänster kan man frigöra en hel del tid för analys. Den molnbaserade lösningen möjliggör också ett riktigt samarbete på distans, samt bistår med en hel del viktigt beslutsunderlag för att kunna agera snabbare än tidigare.

3. Agilt ledarskap vinner

Det är viktigare än någonsin att kunna vara flexibel. De flesta verksamheter vill helt enkelt vara bättre förberedda nästa gång en kris slår till på ett oväntat sätt.

Företagen kommer fortsätta vända på varje utgift som inte leder till framtida tillväxt i det långa loppet. 

Därför kommer FP&A-teamet fortsätta att vara viktigt i att främja den teknik som gör att organisationen kan minska planeringscyklerna, stärka prognossäkerheten och planera mer proaktivt.

4. Flexibel och stark finansiell planering

Planering är förstås svårt varje år, men 2020 års volatilitet tvingade många att tänka igenom hur vi sätter våra mål och prognoser för framtiden, samt hur vi arbetar med risk i våra verksamheter. Den finansiella planeringen kommer fortsatt vara svårbemästrad även under 2021, och en myriad av olika modeller kommer att användas för att förstå, analysera och hantera olika scenarier för företaget.

Sammanfattningsvis är det tydligt att FP&A-funktionen kommer ha ännu ett år med mycket att göra. Organisationer kan underlätta sin vardag genom att säkerställa att de är utrustade med rätt typ av verktyg och teknologi för att skapa värde och insikter för verksamheten.

Med rätt mjukvara på plats kan olika arbetsgrupper gräva djupare i data för att bygga framtidsscenarier och riskanalyser. Förmågan att tolka den här datan kommer att vara tongivande för de mest framgångsrika bolagen under åren som kommer.  

Låt ditt företag skala upp tillsammans med NetSuites molnbaserade affärsystem! 

Läs fler artiklar
LÄS MER