Wecs totala förändring – köper saneringsbolag och satsar på bygg

Wesc Vestum Mode
Wecs totala förändring – köper saneringsbolag och satsar på bygg

Wesc / Istockphoto

Finwire / Breakit

Den klassiska klädbolaget gör en helomvändning.

Det börsnoterade svenska modebolaget Wesc grundades redan 1999 av Greger Hagelin och märket blev snart en succé. Men bolaget, som bland annat gjort satsningar på e-handel, har också haft stora problem de senaste åren med vikande försäljning och återkommande kapitalbehov.

Nu verkar ägarna ha tröttnat på modebranschen och siktar istället in sig på ett helt nytt område.

Wesc meddelar nu i ett pressmeddelande att bolaget har ingått villkorade avtal om köp av tre bolag, bland annat ett saneringsföretag.

Den nya inriktningen ska enligt pressmeddelandet vara att "förvärva och utveckla lönsamma specialistbolag med exponering mot byggindustrin"

Wesc kommer i samband med transaktionen också att byta namn Vestum.

Ingenstans i pressmeddelandet nämns någon fortsatt satsning inom modeområdet. Vad som kommer att ske med den nuvarande e-handeln i bolaget nämns inte.

Aktien rusar

I skrivande stund, klockan 10:30, har aktiekursen i Wesc rusat med 140 procent på beskedet. Från 2,60 till 6:25 kronor.

De bolag som köps upp är Sanera Stockholm, Skandinaviska Områdesskydd och Kenit Produkt.

Transaktionerna kommer att finansieras genom kontanter och nyemitterade aktier i bolaget genom kvittning (kvittningsemission). Den totala köpeskillingen landar på 154,6 miljoner kronor.

I samband med köpen ska Wesc också genomföra en riktad nyemission på 36,2 miljoner aktier till fem utvalda och på förhand vidtalade investerare. Dessa är Conny Ryk, Simon Göthberg, Olle Nykvist, Olof Andersson och Erkan Sen.

De tre förvärvade bolagen hade sammantaget förra året en nettoomsättning på 167,4 miljoner kronor och en justerad ebitda på 28,2 miljoner kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER