Sök

Annonssamarbete med Novax

Här är investmentbolaget som vill bygga meningsfulla bolag – både finansiellt och för samhället

NovaxShift

Christian von Essen

Christian von Essen

Skribent

Novax är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag som genom ett aktivt ägande är med och bygger meningsfulla tillväxtbolag i framtidsbranscher. ”För oss är det viktigast att det finns en tydlig samsyn om riktning och värderingar och att vi kan vara en meningsfull ägare. Vi vill inte bara bidra med kapital”, säger vd Joakim Skarborg.

Även en 147-årig framgångsrik familjekoncern som Axel Johnson behöver förnyelse underifrån. När Caroline Berg tog över ordförandeklubban som femte generation i koncernen 2015, deklarerade hon att ”om tio år skall hälften av våra intäkter komma från saker vi inte gör i dag”.

Det målet ska nås genom förnyelse, både inom befintliga verksamheter och genom förvärv. Därför söker Novax ständigt efter investeringsmöjligheter i bolag med såväl tillväxtpotential som långsiktighet. Novax är koncernens investmentbolag med uppgift att hitta de mest spännande entreprenörerna och bolagen att stötta med kapital och kunskap. I dag är man inne i 23 företag med skiftande ägarandelar. 

Vi ser oss som långsiktiga ägare och bolagsbyggare som kan bidra med vår erfarenhet och kompetens för de bolag vi går in i

”Vi tittar på vad som kan bli Axel Johnsons nya ben för de kommande generationerna. Vi investerar i små och medelstora bolag för att stötta och bygga dem stora och meningsfulla över tid – meningsfulla både finansiellt och för samhället", säger Novax vd Joakim Skarborg, som för två år sedan tog över vd-rollen.

Läs mer om Novax investeringar och innehav här!

Mer än bara investeringar

Joakim poängterar just uthålligheten i arbetet.

”Vi ser oss som långsiktiga ägare och bolagsbyggare som kan bidra med vår kompetens för de bolag vi går in i. Är man bara ute efter kapital finns det gott om andra aktörer att välja på.”

Så när Breakits Stefan Lundell drog igång det nya initiativet Shift tillsammans med Deqa Abukar var det en självklarhet för Joakim Skarborg att hänga på. Novax ska nu bidra med kostnadsfri rådgivning till de entreprenörer som kommer med i programmet.

”Vi måste bli mycket bättre på integration, samt att hitta och utveckla idéer – oavsett var och hos vem idéerna finns. Där är företagen en viktig del av lösningen. Genom att ge människor tillgång till kontakter och kapital kan man åstadkomma mycket positivt, och vi kan tillsammans skapa framgångsrika verksamheter och fler spännande och bra förebilder. För oss känns det bra att förhoppningsvis kunna göra nytta med den kunskap vi har.” 

Fyra huvudspår för framtiden

Novax har beslutat att i huvudsak inrikta sig på fyra områden där man har gedigen kunskap och där det finns en intressant utvecklingspotential.

1. Hälsa och friskvård, där Novax bara under de senaste månaderna investerat i Aqua Dental och företagshälsovårdsplattformen OneLab.
 

2. Framtidens mat, med investeringar i foodtech där fokus ligger på nya icke-animaliska proteinprodukter och matsvinn.
 

3. Teknisk säkerhet, inom exempelvis smarta städer, smarta lås och passersystem. RCO är största innehav och därtill har man investerat i de nystartade bolagen Accessy och Unloc.
 

4. Infrastrukturteknologi inom retail, med delägarskap i bland annat Voyado och Personalkollen. 

”Detta är de mest intressanta framtidsbranscherna för oss, eftersom de kombinerar långsiktig, strukturell tillväxt med möjligheten att bygga stora framgångsrika och meningsfulla bolag,” säger Joakim Skarborg. 

”Det är branscher där affärsnytta och hållbarhet i mångt och mycket går hand i hand, och det finns i många fall betydande utrymme för effektivisering och digitalisering. De har dessutom generellt klarat sig väl igenom pandemin. Samtidigt är framtidens vinnare i dessa branscher kanske bolag som inte ens finns i dag. Därför investerar vi också i nystartade bolag som kan bli morgondagens ledare.”

Strategi och team framgångsfaktorer

Så vad tittar då Novax på vid en investering? Först och främst är det strategi:

”Det tar alltid avstamp i den strategiska dimensionen. Vilken position tror vi att bolaget kan ta över tid? Att ha makrotrenderna med sig ger utrymme för fler tidiga misstag.”

Är man bara ute efter kapital finns det gott om andra aktörer att välja på

Men det avgörande, menar Joakim Skarborg, är alltid teamet.

”Det viktigaste är ändå att det är ett riktigt bra team med en tydlig vision och att vi  delar värdegrund och syn på vad vi tillsammans kan åstadkomma genom att kroka arm. Då kan vi vara en riktigt meningsfull ägare. Vi försöker att vara ett löpande bollplank och dela med oss av våra erfarenheter och kunskap inom både bolagsbyggande och branschkunskap. Därtill jobbar vi aktivt på att se till att bolagen inom Novax ekosystem delar erfarenheter och best-practice med varandra där tillfälle finns. Novax är ett ekosystem för bolag och människor att växa sig starka inom.”

Läs mer om Novax innehav och investeringsfilosofi här! 

Läs mer