Efter praktikantupproret – så ser Nakds åtgärdsplan ut

Nakdehandel

Foto: Press / Instagram

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Nakd har låtit en extern revisionsbyrå genomlysa bolaget. Nu gör bolaget en satsning på arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

I början av december hamnade e-handelsraketen Nakd i blåsväder när en rad praktikanter och före detta anställda vittnade om dåliga arbetsförhållanden. 

Upprinnelsen var ett inlägg på Instagram från influencern Rodja Pazooki som uppmanade sina då närmare 25.000 följare att berätta om sina erfarenheter av bolaget. Reaktionerna lät inte vänta på sig.

Efter upproret kopplade Nakd in revisionsbyrån EY för en extern genomlysning. 

“Vi har sedan december tillsammans med EY jobbat fokuserat med åtgärder kring det som lyfts fram i svensk media gällande arbetsmiljön. Det är hanterbara saker som vi nu förbättrar”, säger bolagets vd och grundare Jarno Vanhatapio i ett pressmeddelande. 

EY har enligt Nakd gjort en omfattande medarbetarundersökning i form av en enkät som 90 procent av de anställda svarat på. Utöver det har nära 100 djupintervjuer genomförts. 

Ska jobba med policys och strukturer

Enligt EY är bolagets “snabba tillväxt och ringa ålder” det främsta skälet till utmaningarna. I pressmeddelandet skriver Nakd att “processer, policys och strukturer” inte har hunnit utvecklas eller implementeras. 

Nu har bolaget tagit fram en åtgärdsplan utifrån rapporten. Den går bland annat ut på att klargöra “arbetsuppgifter, organisation, policys, processer och strukturer”. Bolaget kommer jobba med frågor gällande inkludering i alla beslutsprocesser.

I samband med kritiken pausade Nakd sitt praktikprogram. I april kommer bolaget starta ett nytt praktikprogram inom ramen för olika yrkesutbildningar och högskolor och universitet. Bolaget kommer också stötta ideella organisationer inom mental hälsa och välmående. 

“Vi är ödmjuka inför kritiken och våra utmaningar men kan också konstatera att många av händelserna som nämndes i media härrör från 2016-2018 och att flera av rubrikerna i media inte balanserat speglar bolaget som det ser ut idag. Hela processen påskyndar vårt arbete med att göra Nakd till ett ännu bättre bolag och arbetsgivare”, säger vice vd Oscar von Konow i en kommentar.

Satsar också på hållbarhet och jämställdhet

Utöver själva arbetsmiljön uppger Nakd att man också ska jobba fokuserat med hållbarhet. Under 2020 har bolaget gjort klimatberäkningar och uppger att man ska sätta sina mål i linje med vad forskningen säger krävs för att nå 1, gradersmålet.

Nakd uppger också att man har en ledningsgrupp som består av 42 procent kvinnor, och att man kommer "fortsätta premiera kvinnligt ledarskap". Bolaget kommer också stötta varumärken med kvinnliga grundare genom att investera 25 miljoner i olika samarbeten. 

Utöver det har bolaget börjat forma en panel av influencers från Norden och Europa som ska fungera som bollplank för ledningen i frågor kring varumärkespositionering, mångfald och representation.

 

Läs mer