Fortnox ökar omsättning och rörelseresultat – ökat kundbas med 17 procent på årsbasis

FortnoxSaaS

Tommy Eklund, vd för Fortnox. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

SaaS-bolaget går starkt.

Affärssystembolaget Fortnox redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Utdelningen föreslås att höjas.

## Omsättningen steg 22,9 procent till 188,4 miljoner kronor (153,3). Årligt återkommande intäkter ökade till 552,6 miljoner kronor (444,7) och genomsnittlig intäkter per kund och månad steg till 169 kronor (154).

## Rörelseresultatet blev 67,6 miljoner kronor (45,2), med en rörelsemarginal på 35,9 procent (29,5).

## Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (45,2).

## Resultatet efter skatt blev 52,4 miljoner kronor (35,5), en ökning med 47,6 procent mot föregående år.

## Resultat per aktie hamnade på 0,87 kronor (0,59), vilket innebär en ökning med 47,5 procent mot föregående år.

## I utdelning föreslås 0,75 kronor (0,50).

Kundantalet ökade med totalt 16 000 kunder under fjärde kvartalet och 31 december hade Fortnox 367 000 kunder totalt. Det går att jämföra med 313 000 kunder den 31 december 2019 och motsvarar en tillväxt om 17,2 procent på årsbasis.

"Vårt erbjudande kommer att omfatta ett bredare område framåt, med fler lösningar som syr ihop helheten i företagarens olika flöden. Det handlar både om utvecklingen av automatiserade produkter, och om att koppla ihop fler parter med vår plattform, som redovisningsbyråer", andra systemleverantörer, banker och myndigheter, skriver vd:n Tommy Eklund.
 

Läs mer