Vaccinintyg blir digitala till sommaren

CoronavirusetCovid-19

Vaccinen börjar rullas ut över världen. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Ska vara klart till sommaren.

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att jobba på det digitala vaccinationsintyg som kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid andra sammanhang, exempelvis kultur- och idrottsevenemang. Målet är att ett digitalt vaccinintyg ska vara klart till den 1 juni i år, enligt ett pressmeddelande.

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen samt på EU-nivå.

Den digitala infrastrukturen för vaccinationsintyg ska i möjligaste mån bygga på befintliga informationsresurser, följa internationella riktlinjer och standarder samt säkerställa att kraven på skydd för den personliga integriteten efterlevs, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska utföras i samverkan med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer till exempel offentliga och privata utfärdare av vaccinationsintyg och lösningsleverantörer.

En utgångspunkt för arbetet är att infrastrukturen bör kunna generaliseras och över tid kunna användas för att hantera olika typer av vaccinationsintyg. Målsättningen är att infrastrukturen för utfärdande av digitala vaccinationsintyg ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.

Läs mer