Krockar, fall och pistolhot – så ofta råkar Foodoras bud ut för olyckor

Wolt Foodora
Krockar, fall och pistolhot – så ofta råkar Foodoras bud ut för olyckor

Towe Boström

Reporter

Sedan förra året har antalet olyckor minskat – ändå skadas fortfarande ett bud varannan dag, kan Breakit avslöja.

"Vi är inte perfekta, men vi har en nollvision och vill bli bra", säger Foodoras logistikchef John Denbratt.

Samtidigt rapporterar konkurrenterna inte in några olyckor alls – trots att det är helt osannolikt att ingen skadas.

Foodoras rosa matbud har kommit att bli ett självklart inslag i flera av våra svenska städer. Numera susar de inte bara förbi på cyklar och mopeder utan samarbetar även med elsparkcykelsbolag som Voi. Bakom Foodora står tyska Delivery Hero, som grundades av svensken Niklas Östberg.

Medan pandemin pressat många verksamheter har budtjänster som Foodoras blomstrat i takt med att efterfrågan på att få maten levererad till dörren ökat. Bolaget har även börjat att satsa på snabba leveranser av exempelvis böcker, blommor och teknik.

Larm om hög press

Det har dock stått klart att de snabba leveranserna och de höga vinstmarginalerna har ett pris. Cykelbuden har flertalet gånger larmat om hög stress, dåliga löner och bristande arbetsförhållanden. Något som lett till granskningar från Arbetsmiljöverket som även i stunden genomför en pågående kontroll av Foodora. 

Under förra året kunde Breakit berätta att statistik från Arbetsmiljöverket visade att Foodoras cykelbud i snitt skadar sig varannan dag. 

Nu kan vi även avslöja hur statistiken för 2020  ser ut – och det verkar ha blivit mindre farligt att jobba för Foodora, i alla fall sett till antalet rapporterade olyckor. Hittills har bolaget rapporterat in 185 arbetsskador. Det är ett lägre antal än 2019 då 224 arbetsskador rapporterats. 

Här ska dock förtydligas att Arbetsmiljöverket presenterar anmälda olyckor efter skadedatum, vilket innebär att det kan inkomma fler olyckor för 2020. 

Utsatts för pistolhot 

Olyckorna handlar om allt från lättare skador till allvarliga olyckor som kräver sjukvård. Krockar med andra cyklister, väjande för fotgängare och förlorad balans över cykeln är återkommande. Men det finns även uppgifter som visar att buden utsatts för rena dödshot. I höstas inträffade en incident där ett bud blev attackerad och pistolhotad av två personer när hen skulle leverera maten. 

”De slog mig i ansiktet. Jag försökte försvara mig men han knuffade ned mig på marken. Han försökte att ta min mobil. Jag lyckades ta tillbaka min mobil varpå han stal min moped och försvann. Jag ropade på hjälp och grannarna kom och ringde polisen”, berättar budet i en rapport. 

En annan olycka har orsakats av en hund och ytterligare en annan av oförsiktiga barn. 

 ”Vårt cykelbud cyklade rakt fram på vägen då en boll sparkades ut på vägen av några barn. Bollen hamnade mellan hjulen på budets cykel vilket gjorde att budet föll till marken. Budet föll åt vänster sida och landade illa på sin vänstra armbåge som fick en fraktur”. 

Foodora: “Vi är på rätt väg” 

John Denbratt, som är logistikchef på Foodora, säger att 11 av de 185 olyckorna är av det allvarligare slaget och innefattar exempelvis frakturer. 

För att sätta det hela i perspektiv arbetar runt 3.000 personer hos Foodora i dagsläget, vilket är mer än en fördubbling jämfört med för ett år sedan, enligt bolaget. 

”Satt i relation till antalet anställda är det mer än en halvering av olyckorna egentligen. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete på plats och vi har blivit bättre på att kommunicera till buden om vikten av att följa trafikregler och ta det försiktigt när man arbetar”, säger John Denbratt.  

Foodora anställer sina bud vilket bland annat ger dem rätt till sjuklön och rehabilitering. Därför finns en stor anledning till att rapportera olyckor, menar John Denbratt. Han menar att det här är ett resultat av förbättringsåtgärder som sjösattes tidigare. 

”Men det är klart att vi tog till oss av den informationen som kom fram i statistik och ert förra reportage (om antalet olyckor). Varje olycka är såklart hemsk och vi har en nollvision, vår ambition är att vara bäst i klassen.  Vi är inte där än men det systematiska arbetsmiljöarbetet och statistiken för 2020 visar att vi är på rätt väg”.

Under hösten har Foodora fått skarp kritik i ett flertal artiklar i Sydsvenskan där buden larmar om ohållbara arbetsförhållanden. John Denbratt säger att Foodora vidtagit åtgärder i de fall händelser brutit mot deras policys. I artikeln framkom det bland annat att bud uppmanades trampa fortare för att behålla jobbet. 

”Det är inte vår policy och det är inte så vi ska kommunicera”. 

Uber och Wolt rapporterar inte olyckor 

Arbetsmiljöverket uppger att de inte vill kommentera eller svara på frågor om Foodora, med hänvisning till att myndigheten för stunden genomför en inspektion kopplat till bland annat säkerhet och arbetsmiljö. 

Foodora är långt ifrån ensamma på marknaden, bland konkurrenterna finns bland annat Uber Eats och Wolt. När vi ber om olycksstatistik för de två bolagen lyder beskedet att det inte finns några olyckor rapporterade. Att det inte sker några olyckor är dock högst osannolikt och de uteblivna anmälningarna kan bland annat förklaras av att buden inte är anställda av bolagen, utan egenanställda eller anställda av tredje part. 

Den typen av verksamhet, som brukar kallas gig-ekonomin, granskas just nu av Arbetsmiljöverket och målet är att genomföra runt 50 inspektioner och uppföljningar och granskningen ska vara klar i år.

”Vi är inte perfekta, men vi har en nollvision och vill bli bra. Det är beklagligt om konkurrenterna inte ser trafiksäkerhet som sin yttersta prioritet”, kommenterar John Denbratt.

Läs fler artiklar
LÄS MER