EU kan nå flockimmunitet så tidigt som mitten av året

Corona
EU kan nå flockimmunitet så tidigt som mitten av året

Finwire / Breakit

Fler doser per flaska kan öka takten på vaccinationerna.

Commerzbank estimerar att Europa kan nå flockimmunitet i mitten av året på grund av den nya upptäckten om att att fler doser kan användas per vaccinflaska från Pfizer/Biontech, vars vaccin EU beställt mer av. Det framgår av en analys.

Den ytterligare säkringen om 300 miljoner doser kan innebär att det tidigare estimatet om 55 procent vid mitten av året istället kan uppgå till 63 procent, vilket är inom intervallet om 60 till 70 procent och alltså där man antar att flockimmunitet börjar.

Commerzbank lägger sedan även på faktumet att fler doser per flaska ökar antalet vaccinerade med 20 procent, och istället ger uträkningen ett utfall på 69 procent vaccinerade vid slutet av andra kvartalet.

Banken lyfter emellertid att det fortfarande kommer vara en osäker företagsmiljö för bolag fram tills att flockimmuniteten uppnås. De estimerar en tillväxt om 5 procent för eurozonen och 4,5 för Tyskland.

Läs fler artiklar
LÄS MER