Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med NetSuite

Svenska säkerhetsdoldisen med 100 anställda: ”Vi är internets låssmed”

PrimeKey har med sin flexibla säkerhetsplattform byggt en riktig tillväxtmotor. Men med många intäktsströmmar och kontor i fyra länder blir verksamheten allt mer komplex. Genom NetSuites molnbaserade affärssystem kunde man slå ihop 10 olika system i ett.

”Data är den nya oljan” är i dag ett vedertaget uttryck. För svenska PrimeKey har detta förhållningssätt inneburit stora framgångar. När allt fler företag behöver låsa in sina digitala tillgångar blir det livsviktigt att bestämma vem som har nyckeln.

”Man kan säga att vi är internets låssmed,” säger PrimeKeys vd Magnus Svenningson. ”Med många miljarder uppkopplade enheter krävs en sofistikerad verktygslåda för att hantera säkerhet i olika ekosystem.”

Bygger en stabil grund

PrimeKeys plattformslösning kallas PKI – Public Key Infrastructure. Ovanpå den integreras bland annat molnlösningar, internet of things och containers. För en modern CIO blir det med andra ord en stabil och säker grund att bygga vidare från.

Spara pengar genom att konsolidera gammal och utdaterad IT-infrastruktur

”Vi hjälper dig dra nytta av den uppkopplade världen på ett smart sätt eftersom ingen kan störa dina affärsmodeller med intrång eller ransomware. Du håller dig inom ramarna för compliance och reducerar risk. Och sist men inte minst kan du spara pengar genom att konsolidera gammal och utdaterad IT-infrastruktur.”

Behövde själva ett system som kan skala

Med en årlig tillväxt på 25 procent expanderar PrimeKey till allt fler länder, och hela 93 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Bland kunderna finns allt från stater och telekomjättar, till el-fordonsutvecklare och globala aktörer inom bank och finans.

Kolla in NetSuites molnbaserade och skalbara affärssystem!

Sedan starten 2002 har bolaget vuxit till 100 anställda och kontor i fyra länder. Därmed behövs ett robust och skalbart affärssystem som klarar av komplexa intäktsströmmar och lokala regelverk. Sedan snart två år tillbaka använder man därför NetSuites lösning.

”Vi konsoliderade närmare 10 olika system in i NetSuite,” säger PrimeKeys CFO Erik Elfström.

”Eftersom vi har intäkter från både hårdvara, mjukvara, prenumerationer och konsultation världen över, blev det allt viktigare att kunna använda ett gemensamt system genom hela verksamheten.”

Likheter mellan produkterna

Erik Elfström medger att det finns vissa principiella likheter mellan PrimeKeys och NetSuites system, trots att de används för helt olika ändamål.

”Det handlar om att få allting i samma digitala flöde och slippa manuella bryggor. NetSuite kan ta fram rapporter på vad som helst, och allt är sökbart på sekunden. På så sätt kan vi anpassa våra rapporter för olika marknader och ändamål, vilket sparar mycket administrativt arbete.”

Nya arbetssätt och processer

Som vd har Magnus Svenningson inte samma dagliga kontakt med affärssystemet, men han märker tydliga skillnader i effektivitet.

”Vi har i dag ett betydligt mer alert arbetssätt, eftersom vi får fram alla siffror vi behöver i realtid och kan följa exempelvis logistikflöden, reklamationer och programuppdateringar från ett ställe.”

Erik Elfström menar att NetSuite-integreringen på kort tid har lett tid andra vinster.

”För att kunna automatisera flöden måste man kunna lita på att informationen är korrekt och uppdaterad. Det har inneburit att vi inte bara konsoliderat flera system. Vi har även konsoliderat våra processer och arbetssätt.”

Behöver du ett system som kan växa med verksamheten? Kolla in NetSuite!

Läs mer