Finsk accelerator jagar svenska startups - ska noteras i Stockholm

Cleantech Invest
Finsk accelerator jagar svenska startups - ska noteras i Stockholm

Cleantech Invests vd Alexander Lidgren.

Johanna Ekström

Reporter

Cleantech Invest hoppas att svenska aktieägare ska vara redo att köpa in sig i techbolag som vill lösa klimatutmaningarna.

Cleantech Invest har totalt 15 bolag från Finland, Sverige och Tyskland i sin portfölj. Bland annat äger man 1 procent i svenska energiappen Watty och drygt 21 procent i den svenska startupen Oricane, som tagit fram teknik för energisnålare internettrafik. 

Acceleratorn, som främst gör såddinvesteringar i startups som sysslar med saker som energibesparing, delningsekonomi och andra hållbara affärsidéer, är sedan tidigare listad på finska First North.

Nu gör man en parallellnotering genom att gå in även på Stockholmsbörsens First North - med förhoppningen att svenska aktieägare ska vilja investera i gröna startups. 

“Det är fortfarande en barriär för svenska aktieägare att hitta till First North Finland. Eftersom vi har bolag i vår portfölj som löser stora globala utmaningar tror jag att det finns ett intresse även bland svenska sparare", säger företagets vd Alexander Lidgren, som tidigare bland annat har drivit investerarnätverket Cleantech Scandinavia.

Den svenska noteringen är en del av acceleratorns strategi att hjälpa sina portföljbolag att nå ut mer globalt.

I och med noteringen gör Cleantech Invest en mindre emission på 10 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,27 procent av aktierna i bolaget.

“Många av våra bolag är inte extremt kapitalberoende, så 10 miljoner kan göra stor nytta. Men vi vill också ta hänsyn till nuvarande aktieägare, vi vill inte späda ut dem för mycket, eftersom vi tror att vi har några globala framgångshistorier i portföljen”, säger Alexander Lidgren.

Hur verkar intresset vara bland svenska aktiesparare?

"Det verkar tas emot väl. Folk kan relatera till det här nu och förstår att den här typen av bolag behövs i och med klimatutmaningarna. Sedan har vi så klart spännande bolag som går bra också", säger Alexander Lidgren och fortsätter:

"Vi har redan teckning på 50 procent av beloppet. Jag tror att vi enkelt hade kunnat sälja slut snabbt, men vi vill nå ut på många småsparare".

Ett företag som Cleanech Invest gått in i som har visat sig framgångsrikt är Swap.com, en plattform för köpare och säljare av andrahandsprodukter. Bolaget sitter i Chicago men har sitt moderbolag i Helsingfors.

“Bara den senaste månadens omsättning i Swap skulle motsvara mer än tio miljoner dollar i omsättning på ett år. Företaget har vuxit med 15 procent i snitt månad för månad i två år, så vi tror inte att de kommer ligga still”, säger Alexander Lidgren.

Kommer ni göra några nyinvesteringar i svenska bolag i och med listningen?

“Det kommer bli någon mindre investering, vi har identifierat några som vi är intresserade av”.

Cleantech Invest har nära 60 miljoner kronor i eget kapital, men enligt Lidgren är den siffran missvisande för hur mycket företaget kan investera.

“Det är en siffra vi får leva med av redovisningsskäl. Bolagen tas upp i bokföringen med den insats som vi satte in i början. Swap fanns till exempel knappt när vi gick in första gången. Men vår kassa går vi inte ut med”, säger han.

Läs fler artiklar
LÄS MER