SAS redovisar ny miljardförlust

SAS Corona
SAS redovisar ny miljardförlust

Finwire / Breakit

"Omöjligt med positivt resultat under pandemin".


Flygbolaget SAS tappar intäkter och redovisar en ny miljardförlust i sin rapport för det fjärde kvartalet.

"Under sommarsäsongen märktes en viss återhämtning av efterfrågan, men när antalet observerade fall av covid-19 återigen ökade i Europa och Nordamerika under september och oktober, gjorde de nya reserestriktionerna att den positiva trenden vände", skriver vd Rickard Gustafsson i rapporten. 

## Omsättningen sjönk 77,4 procent till 3 035 miljoner kronor (13 435).

## Rörelseresultatet blev -2 738 miljoner kronor (1 187).

## Resultatet före skatt var -3 271 miljoner kronor (1 096). Det justerade resultatet före skatt var -3 043 miljoner kronor (1 226).

## Resultatet efter skatt blev -2 579 miljoner kronor (861).

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2 948 miljoner kronor (1 199).

"I början av fjärde kvartalet fanns reserestriktioner på cirka 40 procent av SAS marknader, en siffra som steg till över 65 procent i slutet av kvartalet", skriver vd Rickard Gustafson i rapporten.

SAS-chefen skriver vidare att pandemin gjort det omöjligt att redovisa ett positivt resultat. Rörelsekostnaderna har sänkts med 53 procent.
 

Har tvingats betala tillbaka 1 miljard till kunder

Under kvartalet har bolaget återbetalat en miljard kronor till sina kunder för inställda flyg, en ökning med 50 procent jämfört med det tredje kvartalet. Gustafson skriver att bolaget kommer att fortsätta att betala tillbaka tills dess att kunderna har kompenserats. den 1 december uppgick kraven till 0,9 miljarder kronor.

SAS har vidare genomfört uppsägningen av totalt 5 000 personer och bolaget snabbar på utfasningen av totalt 21 gamla och mindre bränsleeffektiva plan.

"Fram till dess att efterfrågan återvänder och världen återhämtar sig från covid-19-pandemin kommer vi att fortsätta leverera på vår affärsplan och på så sätt komma tillbaka till en hållbar position både finansiellt och miljömässigt", skriver Gustafson under "Framåtblick".

SAS väljer att inte lämna någon prognos men spår en återhämtning till 2022.
 

Läs fler artiklar
LÄS MER