E-handeln granskas av Arbetsmiljöverket – över 1.000 brister hittade

e-handel
E-handeln granskas av Arbetsmiljöverket – över 1.000 brister hittade

Caroline Englund

Reporter

Branschen granskas av myndigheten: “Arbetsmiljö har kanske inte varit prio ett”.

Arbetsmiljöverket granskar just nu Sveriges e-handel och hittills har de hittat över 1000 brister hos 435 arbetsgivare. 

“Det är högre än snittet om man jämför med våra granskningar av andra branscher", säger Eric Storbjörc som lett granskningen till Breakit.

“Men e-handel är en ny bransch som växer snabbt.”

I det första steget har utlämningsställen och paketterminaler fått besök av myndighetens inspektörer. 

“Det är hårt tryck på paketterminalerna och många av bristerna har handlat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet”, säger Eric Storbjörc.

Hanterar tunga paket

När det kommer till utlämningsställena handlar till största delen av bristerna om belastningsproblematik.

“Vissa små utlämningsställen hanterar paket som väger upp till 20 kilo och alla har inte hjälpmedel. Vissa har hjälpmedel men använder dem inte”, säger Eric Storbjörc.

Han förklarar att belastningsskador är luriga eftersom effekten av att ha lyft saker på fel sätt ofta kommer först flera år senare.

“Därför är det viktigt med det förebyggande arbetet.”

Arbetsmiljöverket har hittills genomfört 681 besök på 435 arbetsplatser. 220 av besöken var uppföljningar. 8 av 10 av de besökta arbetsgivarna har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Enligt myndigheten handlade 39 procent av bristerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet där till exempel undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ingår. Andra vanliga brister handlade om kunskaper om risker och arbetsmiljöarbete.

29 procent av bristerna handlade om belastningsergonomi. Även här är det undersöknings och riskbedömningsbrister som dominerar, men också arbetstagarnas kunskaper om risker och arbetsteknik. 

I nästa steg är det e-handlarna själva och arbetsmiljön där som sätts under lupp.

Läs fler artiklar
LÄS MER