De ska mäta våra temperaturer på stan – för att upptäcka pandemier

Hälsa Covid-19
De ska mäta våra temperaturer på stan – för att upptäcka pandemier

Foto: Istockphotos/press

Towe Boström

Reporter

”Vi hoppas att vår teknik kan utgöra ett viktigt verktyg för hantering och begränsning av många epidemiska åkommor”, säger Carl Siversson som är vd på Spectronic Medical.

Världen håller just nu andan i väntan på ett vaccin mot covid-19. Parallellt med detta pågår en rad andra satsningar och innovationer med kopplingar till den rådande pandemin. Ett sådant exempel är den AI-lösning som Helsingborgs stad nu testar i syfte att mäta och upptäckta om många människor visar en förhöjd kroppstemperatur. Sådana indikationer kan bland annat vara ett varningstecken inför en kommande pandemi, och tidiga upptäckter skulle ge oss mer tid att förbereda och förebygga. 

Helsingborgs stad har startat projektet, som ska pågå under två år, inom ramarna för innovationssatsningen H22 tillsammans med Wihlborgs Fastigheter och bolagen Spectronic Medical och Get AI.

Systemet kallas för Epitrend och använder sig av sensorer i syfte att mäta kroppstemperatur för att skapa temperaturdata, som sedan kan användas för att utläsa trender och mönster. Nu har sensorerna monteras upp på Helsingborg Centralstatiin och statistiken kommer att finnas tillgänglig som öppen data. 

”Vi hoppas att vår teknik kan utgöra ett viktigt verktyg för hantering och begränsning av många epidemiska åkommor”, säger Carl Siversson som är vd på Spectronic Medical. 

Han understryker att systemet aldrig kan användas för att urskilja eller spåra enskilda individer. Stadens förhoppning är att AI-lösningen bland annat ska hjälpa dem att ta fram bättre lägesrapporter och lägga grund för beslutsunderlag. 

Joakim Jardenberg är vd för Get AI.

”Implementering av AI är fullt av utmaningar, men när alla parter arbetar tillsammans för att lösa ett tydligt definierat behov, under högt tempo och med stort förtroende för varandras kompetens, då blir det så här bra”, säger Joakim Jardenberg. 

Epitrend kan även användas vid andra typer av sjukdomar, som exempelvis säsongsinfluensa. 

 

Läs fler artiklar
LÄS MER