Svenska kryptoraketen Quickbit skjuter på rapporten

Quickbit Börsen krypto
Svenska kryptoraketen Quickbit skjuter på rapporten

Finwire / Breakit

Byter redovisningsstandard.

Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar kommer att släppa sin delårsrapport den 18 november klockan 08.00. Tidigare kommunicerat datum var idag 11 november.

"Bakgrunden till det förändrade datumet är den betydande komplexiteten i bolagets process avseende konvertering till redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS). Komplexiteten avser i huvudsak avstämningar av balansposter. Byte av redovisningsstandarden har inte medfört några väsentliga effekter på nettoomsättning, rörelseresultat eller kassaflöde", framgår det av ett pressmeddelande.

Läs fler artiklar
LÄS MER