Krisen fördjupas för Teknikmagasinets ägare – nu riskerar 500 personer sina jobb

Teknikmagasinet Ambia Rekonstruktion
Krisen fördjupas för Teknikmagasinets ägare – nu riskerar 500 personer sina jobb

Marcus Anderson, vd Ambia Trading Group. Foto: Press.

Tobias Blixt

Reporter

Tufft besked för Teknikmagasinets ägare.

“Synnerligen olyckligt.”

Rekonstruktionen i Teknikmagasinets krisande ägare Ambience Group (som fram till nyligen gick under namnet Ambia Trading) ska upphöra omedelbart. Det har Tingsrätten i Kalmar beslutat efter invändningar från fordringsägare som inte tror på att Ambience kommer kunna betala sina skulder, även om de skulle minskas.

"Flera fordringsägare, nämligen Aros, Skatteverket och Trention AB, har begärt att rekonstruktionen ska upphöra. De har bl.a. anfört att syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått”, går det bland annat att läsa i beslutet som Breakit har tagit del av. 

Ambience försattes i rekonstruktion i september i år, vilket Breakit kunde rapportera. Rekonstruktion är ett alternativ till konkurs, vilket gör det möjligt för företaget att bland annat förhandla om sina skulder och leta nytt kapital (exakt hur det fungerar kan du läsa mer om här).

När tingsrätten i Kalmar nu meddelar att rekonstruktionen ska upphöra så skulle det enligt Ambience själva innebära att cirka 500 tjänster i koncernen hotas.

“Bolaget anser att en i förtid avbruten rekonstruktion på ett mycket påtagligt sätt ökar risken för att bolaget och dess dotterbolag inte får möjligheten att vidta de åtgärder som behövs för att fortsatt drift i dess respektive verksamheter ska vara möjligt”, skriver Ambience vd Marcus Andersson i ett yttrande och fortsätter:

“Sammanlagt riskerar då cirka 500 anställda i Ambience-gruppen och dess dotterbolag att förlora sina jobb. Bolaget anser att det är synnerligen olyckligt att i förtid framkalla ett sådant resultat när en uppgörelse med borgenärerna förefaller vara väl inom räckhåll.”

Frågetecken kring finansieringen

Bland de största borgenärerna i rekonstruktionen finns Uddevalla Teknikcenter med en fordran på drygt 7 miljoner kronor, liksom Skatteverket, Nordiccom och Normark med fordringar mellan 1 och 1,5 miljoner kronor vardera. De totala fordringarna uppgår i dagsläget till 12,8 miljoner kronor.

I tingsrättens beslut går också läsa att rekonstruktören inte har lämnat “några närmare upplysningar om hur en finansiering av en ackordsuppgörelse ska gå till och om vilken omsättning som finns i Ambience”, eller hur verksamheten ska kunna bli lönsam.

Bland aktörerna som vill att rekonstruktionen ska fortsätta finns bland annat rekonstruktören, Svea Ekonomi och Nordfin Capital Group. Enligt Marcus Anderssons yttrande har det i borgenärsgruppen också funnits diskussioner om att via ett gemensamt bolag förvärva vissa av Ambience dotterbolag, vilken enligt bolaget skulle vara tillräckligt för att reglera skulden till samtliga borgenärer efter ett 50-procentigt ackord genomförts.

Storsatsade med två tech-butiker

Ambience (då under namnet Ambia Trading) köpte Teknikmagasinet från bolagets konkursbo i våras hade bolaget stora planer för den krisande prylkedjan. Då ingick även Mac-återförsäljaren Digital Inn i Ambience koncern och bolaget såg en möjlighet till synergier mellan verksamheterna.

Men sedan dess har Ambience alltså drabbats av flera tunga bakslag. Breakit kunde kort efter att affären mellan Teknikmagasinet och Ambia blivit officiell avslöja att dotterbolaget Digital Inn hade obetalda miljonskulder och att Kronofogden hade kopplats in. Efter ett misslyckat försök till rekonstruktion tvingades den välkända kedjan slutligen att ansöka om konkurs.

Beslutet kan överklagas till Göta hovrätt senast den 27 november 2020.

Läs fler artiklar
LÄS MER