Nelly Group minskade omsättningen – CDON utvecklades starkt

QliroNellye-handel

Kristina Lukes tar över som vd i samband med att Qliro Group byter namn till Nelly. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Omsättningen minskade.

Corona-pandemin har satt fart på e-handeln och har skjutit oss flera år framåt i digitaliseringen. Trots det minskade Qliro Group (som som inom kort döps om till Nelly) sin omsättning under det senaste kvartalet.

## Omsättningen sjönk 14,8 procent till 460,7 miljoner kronor (540,8).

## Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-13,9), med en rörelsemarginal på 0,0 procent.

## Resultatet före skatt var 0,6 miljoner kronor (-14,4).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-13,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,09).

CDON, som ska delas ut till Qliro Groups aktieägare och noteras på First North, utvecklades starkt under kvartalet med en försäljningsökning från externa handlare på 100 procent.

"CDON har en skalbar affärsmodell med starkt kassaflöde. Bolaget har överträffat förväntningarna och är väl skickat för att utvecklas framgångsrikt utanför Qliro Group", uppger Qliro Groups vd Mathias Pedersen.

Nelly, vilket blir den kvarvarande verksamheten, hade en oförändrad omsättning i lokala valutor i norden medan bruttomarginalen ökades genom höjd effektivitet, fokus på norden och lägre returgrad.

I samband med namnbytet till Nelly Group tar även Kristina Lukes över som vd efter Mathias Pedersen. Hon är i dag vd på Nelly.

Läs mer