Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med NetSuite

”Vi hade aldrig klarat oss utan ett skalbart affärssystem”

På impact-inkubatorn Reach for Change arbetar man mot ambitiösa mål för 2030. Men att skala upp verksamheten utan att öka personalstyrkan kräver rätt verktyg.

Reach for Change har sedan 2010 stöttat och utvecklat socialt entreprenörskap i 18 länder över tre kontinenter. Vid 10-årsjubileet kunde man konstatera att organisationen hittills har hjälpt 1 000 entreprenörer framåt, och på olika sätt stärkt 4,3 miljoner barn och unga genom de många syftesdrivna bolagen. 

Samtidigt har organisationen tagit avstamp inför de kommande tio åren. Visionen för 2030 är ambitiös: då ska Reach for Change ha hjälpt 30 miljoner barn och unga i fler länder världen över – utan att för den sakens skull låta organisationen svälla med ökade fasta kostnader. 

”Vi har bestämt oss för att satsa på tre huvudområden framöver”, säger vd Sofia Breitholtz. ”Klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet är de problem som vi tror kommer påverka barn och unga mest under det kommande årtiondet. Där kan vi göra mest nytta.”

Fokus på ”deep impact”

Med ett tydligare fokus kan Reach for Change skapa riktade program som enklare hanterar transaktioner och rapportering över nationsgränserna. Metoden ska utvecklas i nära samverkan med ideell sektor, lokala företag och andra impact-investerare. 

”Man kan säga att vi lägger om till en modell för mer ’deep impact’ snarare än ’wide impact’”, säger Sofia Breitholtz. 

Det innebär också att organisationen går in i fler länder genom projektbaserade samarbeten istället för genom att etablera egna, fysiska kontor. Vilket ställer nya krav på de underliggande systemen. 

Skalbart system som klarar allt

CFO Kajsa Korsgren har under de senaste åren varit drivande i implementeringen av NetSuites molnbaserade affärssystem på Reach for Change. Ett arbete som kommer att visa sig mycket värdefullt under de kommande tio åren.

”Eftersom vi ska jobba med ännu fler olika projektpartners blir det en annan typ av rapportering och uppföljning. För oss är NetSuite nyckeln för att kunna driva fler internationella projekt på ett effektivt sätt med fokus på impact.”

Med lokala moduler kan systemet tillgodose verksamheter för upp till 190 olika valutor, 27 språk och 100 olika skattesystem – en verktygslåda som passar perfekt för Reach for Changes komplexa verklighet. 

Genom NetSuites Social Impact Program har de fått pro bono-timmar för att vidareutveckla systemet.  

”För en slimmad organisation som vår är det ovärderligt att vi kan få hjälp med att implementera nya moduler och funktioner. Oavsett hur mycket vi växer kommer NetSuite kunna växa tillsammans med oss – vi kan skala upp och ner som vi vill.”

Flexibiliteten möjliggör att Reach for Change kan arbeta så effektivt som möjligt. Sofia Breitholtz återkommer till den långsiktiga visionen, och där spelar affärssystemet en allt mer avgörande roll i att nå de ambitiöst uppsatta målen. 

”Det kommer krävas mycket av oss för att tiodubbla vår impact till 2030”, säger hon. ”Men genom att vara resurseffektiva och ha system som möjliggör för detta, så är vi övertygade om att vi kommer nå vår vision.”

Vill du se hur NetSuites molnbaserade ERP-system kan hjälpa ditt bolag att skala upp verksamheten? 

Läs mer