Storbanken kräver Horsemeup i konkurs

HorsemeupBacking mindsHästar

Sara Wimmercranz var ordförande i Horsemeup fram till att likvidationen beslutades om. Foto: Unsplash/Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Hoppas kunna hitta en lösning.

Tidigare i år beslutade sig ägarna bakom Horsemeup att likvidera bolaget och flytta över verksamheten till ett nytt bolag. Men de planerna kan gå i stöpet när storbanken SEB har ansökt om att försätta Horsemeup i konkurs.

Det rör sig om skulder på strax över 1 miljon kronor som bolaget har till SEB. 

“Svaranden har den 7 september 2020 delgivits betalningsuppmaning enligt konkurslagen 2:9. Betalning inom föreskriven tid har inte skett. Borgenären gör med anledning därav gällande att svaranden är på obestånd”, går det att läsa i konkursansökan.

Enligt likvidatorn Sture Lindqvist handlar det om att arbetet med likvidationen blev avsevärt svårare efter att man anlitat en konsult som skulle sköta ackordsförhandlingarna. Detta eftersom man efter ett tag inte fick någon kontakt med konsulten, samtidigt som det inte fanns någon dokumentation av arbete.

Hoppas fortfarande undvika konkurs

Förhoppningarna är fortfarande att kunna komma överens med SEB och att undvika en konkurs. 

“De har nu lämnat in en ansökan, men det är inte samma sak som ett beslut om konkurs. Konsultens arbete med ackord har dragit ut på tiden, vilket inte är konstigt i dessa tider, men är ett viktigt arbete för att bolaget ska kunna fortleva. Det har hittats lösningar med ett stort antal fordringsägare och det arbetet fortgår, även om det på grund av det allmänna läget under corona har dragit ut på tiden mer än önskat”, säger Sture Lindqvist.

Han lyfter också fram att det kan vara ett alternativ med konkurs. Men i så fall är det han själv som kommer att ta det beslutet. För att fullfölja likvidationen krävs att aktieägarna ställer upp med kapital för att lösa SEB.

Målet har hela tiden varit en likvidation av bolaget. Största enskilda ägare i Horsemeup är idag Backing Minds.

“Från ägarnas sida har man verkligen velat genomföra likvidationen och mer eller mindre garanterat att finansiera ackorden", säger Sture Lindqvist.

Velat starta om i nytt bolag

Sedan likvidationen startade funnits förhoppningar om att kunna starta upp bolaget i en ny skepnad med delar av den tidigare ägargruppen. Det framgår i tidigare handlingar att man önskat föra över Horsemeups inkråm till bolaget Equest AB. 

Sara Wimmercranz på Backing Minds vill inte kommentera förhandlingarna med enskilda fordringsägare. I ett sms till Breakit skriver hon:

“Det stämmer att vi är en av ägarna i Horsemeup, där bolaget hamnat i ett svårt läge på grund av ett antal oförutsedda händelser, framförallt att grundaren gick bort. En likvidator har tillsatts med uppdraget att på ett ordnat sätt ta bolaget vidare och får svara på specifika frågor, men om inte lösningar går att hitta med alla fordringsägare så kan inte konkurs uteslutas.”

Tingsrätten i Göteborg har ännu inte tagit något beslut om konkurs. Likvidatorn ska ha ett möte med ägarna i bolaget denna vecka.

Läs mer