Utveckla företagets hållbarhetsstrategi – här är utbildningen som hjälper dig att lyckas

Utveckla företagets hållbarhetsstrategi – här är utbildningen som hjälper dig att lyckas

Det är bevisat att hållbarhet kan främja både lönsamhet, tillväxt och innovationskraft. Nu lanserar SEB och Grant Thornton ett nytt, gemensamt hållbarhetsprogram för att framtidssäkra fler svenska bolag.

Ett trovärdigt hållbarhetsarbete har blivit avgörande för ett företags konkurrenskraft och många bolag är nu på jakt efter vinnande hållbarhetsstrategier. Men för att hitta dit krävs ett gediget arbete med att identifiera sina viktigaste hållbarhetsområden, prioritera rätt och integrera mätbara mål i verksamheten. 

”En av de vanligaste fallgroparna är att företag identifierar för många områden som de vill arbeta med, istället för att fokusera på det som har mest betydelse för kärnverksamheten. Med vårt nya utbildningsprogram vill vi tillsammans med Grant Thornton hjälpa fler företag att få struktur på sitt hållbarhetsarbete,” säger Johan Berg, segments- och hållbarhetsansvarig för företag hos SEB. 

Sex månaders utbildning

Inom Sustainability Business Program ägnar sig de medverkande under sex månader åt utbildning, eget arbete och dialog sinsemellan. Målet är att hitta det mest effektiva sättet att jobba med hållbarhetsfrågor för vart och ett av bolagen. 

”Vi utgår från en fast övertygelse om att de företag som tar socialt och miljömässigt ansvar kommer att vara mer lönsamma på sikt”, säger Bakhan Rahim som ansvarar för Sustainability Business Program på SEB.

Passar Sustainability Business Program ditt företag? Läs mer här! 

Två framgångsrika pilotomgångar har föregått lanseringen, och Bakhan Rahim säger att det finns många fördelar med att gå programmet. 

”Deltagarna jobbar fram en konkret handlingsplan med mätbara mål. Det skapas en långsiktighet i bolagens hållbarhetsarbete och en intern samsyn. Dessutom får företagen löpande expertcoachning när de ska börja implementera strategin i de olika delarna av sin verksamhet. Det finns goda möjligheter att ta stora kliv framåt.”

Hållbarhetsprofilen gav ny storaffär

Ett av bolagen som deltog i piloten var HL Display, som jobbar med exponeringslösningar för detaljhandeln. Jonas Marking är företagets produkt- och hållbarhetschef. Han fann stor affärsnytta i det nya hållbarhetsprogrammet.

”Det var ett jättebra koncept, med kunniga och engagerade ledare. Jag blev positivt överraskad av hur långt vi kom – att vi inte bara fick med oss allmänna insikter, utan kunde jobba fram konkreta planer för vårt bolag. Det var också givande att få träffa andra företag och höra om deras hållbarhetsutmaningar.”

Att kommunicera kring hållbarhet kan fortsatt vara en ensam uppgift i många bolag. Genom att skicka flera personer från olika delar av organisationen till programmet kunde HL Display komma längre med sina strategier. 

”Det gav av oss chansen att sitta ner tillsammans och ägna fullt fokus åt olika aspekter av vårt hållbarhetsarbete. Vi kunde prioritera och gå fortare framåt.” 

Nyligen ingick HL Display ett treårsavtal för att leverera hyllkantsprofiler till en av Englands största butikskedjor. 

”En viktig anledning till att vi fick kontraktet var vår hållbarhetsprofil. Som jag ser det är ett gediget hållbarhetsarbete idag en överlevnadsfråga – det behövs för att vara konkurrenskraftig”, avslutar Jonas Marking.   

Jonas Marking
Produkt- och hållbarhetschef

Nu kan ditt bolag ansöka till nästa omgång av Sustainability Business Program här! 

Läs fler artiklar
LÄS MER