Trots krisen – Fundedbyme siktar mot lönsamhet

FundedbyemeCrowdfunding

Daniel Daboczy, grundare Fundedbyme. Foto: Jonas de Lange

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

"Vi har kontroll på kostnaderna".

Crowdfundingbolaget Fundedbyme siktar på först break-even och sedan lönsamhet, berättar vd Daniel Daboczy i en intervju med nyhetsbyrån Finwire. 

"Hade inte coronapandemin kommit så hade vi budgeterat för två eller tre månader under våren som skulle bli vinstmånader. Nu är det svårt att säga, men vi noterar att eftersom vi har kontroll på kostnaderna ihop med betydligt lägre kostnadsnivåer så ser det väldigt positivt ut", säger bolagschefen.

Omsättningen för Fundedbyme i det andra kvartalet sjönk 26,3 procent till 7,3 miljoner kronor (9,9), medan resultatet före och efter skatt var -8,2 miljoner kronor (-22). Resultatförbättringen förklarades i rapporten med konsolidering och kostnadseffektivisering.

Nästan lika mycket som ett vanligt år

Under sommaren gjorde bolagen Stikkinikki, Greenstar Marine och Ekoappen rundor på Fundedbyme, med teckningsgrader på mellan 247 till 587 procent.

"För oss har det varit väldigt bra i år. Vi har lanserat nästan lika mycket case som ett vanligt år och det har gått över förväntan. Sedan vad det beror på är svårt att säga. Det finns många faktorer, men vi upplever att intresset för equity crowdfunding är stadigt och ökande", säger Daboczy.Han påpekar att samtliga lanseringar man har gjort under det senaste halvåret har haft en teckningsgrad överstigande 100 procent, vilket gäller både entreprenörsbolag med kvinnlig grundare och de med manlig grundare.

"Normalt brukar den siffran ligga på en bit över 60 procent för bolag med manlig grundare och 80-95 procent för bolag med kvinnliga grundare. Kvinnliga entreprenörer tenderar att lyckas bättre på att ta in kapital hos oss, men nu under det senaste halvåret har alla typer av bolag lyckats med sina kapitalanskaffningar", säger Daboczy.

Nyligen rapporterades att amerikanska venture capital-investeringar i bolag med kvinnliga grundare har fallit till 2017 års nivåer efter coronapandemin. Detta trots att de totala venture capital-investeringarna i USA är i nivå med de föregående åren, sett till både volym och antalet affärer.

"Inom equity crowdfunding är det helt omvänt. Eftersom vi har demokratiserat finansieringen så märker vi att kvinnliga entreprenörer premieras", förklarar vd:n.

Brittiska bolag slås ihop

De brittiska crowdfunding-plattformarna Crowdcube och Seedrs meddelade tidigare denna månad att de ska gå ihop och skapar en av världens största marknadsplatser för investeringar i småbolag.

Bolagschefen lyfter fram att aktiviteten är även hög på regulatoriskt håll. Nyligen bestämde EU nya regler som ska hjälpa crowdfundingtjänster i EU, vilket många länder uppges ha väntat på.

"Att EU ställer sig så positiva till equity crowdfunding är en milstolpe eftersom detta är en förändring som inte gjorts sedan 1930-talet", säger Daniel Daboczy och fortsätter:

"Det ökar tryggheten för crowdfundingplattformar att satsa, därför att i en osäker marknad vågar man kanske inte göra allt man vill göra. En aktör vågar kanske inte ens lansera en sajt om den inte vet vad som gäller."

Han påpekar att Fundedbyme har på sätt och vis varit modiga eftersom denna regulatoriska risk, som nu lättats, har funnits i bakgrunden.

Den risken man har tagit har gjort att man nu har ett försprång eftersom etablering av en ny plattform är väldigt kostsamt och tar lång tid.

Har pausat planerna på en internationell expansion

Fundedbyme har förutom i Sverige varit aktiva i andra länder och har haft ambitiösa planer på internationell expansion, men givet coronapandemin har de pausats på kort sikt.

"Alla länder vi är verksamma i idag har påverkats betydligt mer av coronapandemin jämfört med Sverige. Samtidigt ökar intresset på marknaden. Vi får en förfrågan i veckan ungefär om att lansera i ett nytt land. Coronapandemin ställer till det, men skapar även möjligheter", berättar Daniel Daboczy.

Bolaget meddelade i april planer på att lansera i Sydafrika. Det skulle ske genom etablering av ett gemensamt lokalt bolag, där Fundedbyme äger cirka 20 procent. Ambitionen var att påbörja formell aktivitet från tredje kvartalet och framåt.

Den verksamheten är enligt Daniel Daboczy igång. Ingen bolagisering har skett ännu, men de har projekt på gång.

Läs mer