Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Kalldusch för svenska nätshoppare – avgifterna kan chockhöjas

Regeringen utreder en ny "modeskatt" som kan slå hårt mot svenska nätshoppare.
Skatteverket, Tullverket och Postnord sågar nu utredningsförslaget.

Stefan Lundell

Stefan Lundell

stefan@breakit.se

Medgrundare och reporter

Tiotusentals svenskar e-handlar varje dag på sajter utanför EU. Men nu kan det i praktiken vara slutshoppat för många av dem.

Orsaken – en ny punktskatt på kläder och skor som regeringen är på väg att driva igenom.

I ett mycket kritiskt remissvar flaggar Postnord för att deras avtal med e-handelsjätten Wish kommer att skrotas om lagen blir verklighet. Dessutom kommer avgifterna för att handla via andra e-handelssajter öka kraftigt. Konkret kommer kostnaderna för den svenska konsumenten att förändras så här:

# Handlar du via Wish idag utgår ingen avgift eftersom bolaget har ett avtal med Postnord. Men blir regeringens utredning verklighet kommer varje kläd- och skoinköp via Wish kosta cirka 200 kronor mer.

# Köp via andra e-handelssajter utanför EU görs normalt via en förenklad procedur till en kostnad av 75 kronor per paket. De nya reglerna kommer kräva en fullständig importdeklaration som Postnord uppskattar till 200 kronor per paket.

Januariavtalet ligger bakom

Bakgrunden till regeringens utredning, som går under namnet “Skatt på modet” (SOU 2020:20), är det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Där fick Miljöpartiet igenom att en utredning skulle tillsättas för att ta fram lagstiftning för att minska skadliga kemikalier i textilier.

“Att få bort gifter ur vår vardag är något som den här regeringen prioriterar. Därför är det också rimligt att det ska kosta mer att förorena”, sade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund när utredningen tillsattes i april 2019.

Men när remissinstanserna nu säger sitt är kritiken hård från flera håll. Remisstiden gick ut i fredags och Postnord skriver i sitt svar:

“Förslagen i betänkandet kommer att ge ytterst begränsande miljöstyrande effekter”.

Tullverket och Skatteverket emot

Två andra tunga remissinstanser ger också helt tummen ner för förslaget – Tullverket och Skatteverket.

Tullverket konstaterar att “den nu föreslagna skatten kommer på grund av deklarationerna inte att kunna tas ut i vissa flöden” och noterar dessutom att Tullverket skulle tvingas fördubbla personalstyrkan för att genomföra hanteringen. 

Skatteverket sammanfattar i sitt svar att det “saknas en analys som visar att en skatt på kläder och skor är samhällsekonomiskt motiverad”. Vidare slår Skatteverket fast att “lagstiftningen kommer att föranleda omfattande och svårhanterliga kontrollproblem” eftersom det är ett så stort antal paket som ska granskas.

Utredningen har beställts av finansdepartementet och det är där som en ny lag ska tas fram bland annat baserat på remissinstansernas svar. Nästa steg är en lagrådsremiss som ska behandlas i lagrådet och därefter ska lagen klubbas igenom i riksdagen.

Läs mer