Annonssamarbete med Fondia

Så väljer du rätt incitamentsprogram

Olof Hultén, Legal Counsel, och Carl Larka, Legal Counsel på Fondia

Jennifer Bonér

Att locka sylvass kompetens med en marknadsmässig lön är inte alltid en enkel ekvation att lösa i ett nystartat företag, men det finns andra sätt. Nyckeln är att hitta rätt individer som köper in på visionerna och samtidigt erbjuda dem andelar i det ni bygger tillsammans.

”Hej! Vi har äntligen lyckats landa en riktig hackerninja som heter Pelle. Spargrisen är fortfarande tom, så vi tänkte erbjuda honom aktier istället för lön, hur går det till?” 

Möjligheten att erbjuda aktier istället för marknadsmässiga löner står högt på agendan bland många nystartade företag. Även om avtalen som aktieförvärv och incitamentsprogrammen bygger på bäst upprättas av experter, kan den som är nyfiken på potentialen i ett incitamentsprogram ofta spara både tid och pengar genom att ha en övergripande koll på de olika alternativen och begreppen. Därför tänkte vi göra slag i saken med en enkel crash course i incitamentsprogrammens begreppsdjungel, och förhoppningsvis ge dig lite mer att gå på i valet av upplägg. Nu åker vi!

Ett begrepp: förmån

Innan vi ger oss in i detaljerna finns det ett grundläggande (skatterättsligt) begrepp att ha koll på – förmåner. Som utgångspunkt ska man som anställd betala skatt på förmåner. Vad är en förmån? Det är varje form av ersättning för arbete som inte ges i form av kontanter. Om ett bolag generöst låter en anställd köpa ut den gamla men fortfarande dugliga firmabilen räknas förmånsvärdet ut genom att ta marknadsvärdet minus betald ersättning. Köper den anställde bilen för 50 000 kr, när den egentligen är värd 100 000 kr, blir alltså det beskattningsbara beloppet 50 000. Detta beskattas som vanlig lön. Samma beskattningsbara belopp kommer att ligga som grund för beräkning av sociala avgifter som betalas av arbetsgivaren.

En insikt: Nej, direkt aktieförvärv är inte alltid enklare, och kan bli mycket dyrare!

”Aktier som lön, eller förmån, eller…? Varför kan vi inte bara sälja aktier till hacker-Pelle direkt? Vi kan se till så att han måste stanna ett par år för att behålla aktierna, och vi är helt OK med att han betalar en mer symbolisk summa för aktierna.”

Som excentrisk entreprenör med nyfikenhet på incitamentsprogram ställer man sig kanske frågan om inte det här med incitamentsprogram verkar onödigt komplicerat i jämförelse med att överlåta aktier på vanligt vis. Det är en fullt rimlig fråga, och om en direkt överlåtelse är ett vettigt val eller inte beror bland annat, och till stor del, på aktiens marknadsvärde.

Om bolaget är nystartat och värdet av allt att döma verkar vara det registrerade aktiekapitalet, så fungerar en direkt aktieöverlåtelse säkert fint. Sannolikt sitter man dock inte i den situationen utan har kommit en bit på vägen. 

Svaret på entreprenörens fråga ovan är att en beskattningspliktig förmån uppstår om man får köpa aktier till ett underpris. Ju mindre hacker-Pelle betalar för sina aktier i relation till marknadsvärdet på aktierna, desto större blir det beskattningsbara beloppet. Det är inte sällan man motvilligt landar i att en direkt aktieöverlåtelse kanske inte verkar vara ett särskilt bra alternativ. 

Ett val: jämför de olika alternativen

Så – låt oss utgå ifrån att det direkta aktieförvärvet inte verkar vara det optimala alternativet givet bolagets/aktiernas marknadsvärde. Dags att titta närmare på tre vanliga alternativ som kan användas för att ta in en anställd som ägare, och välja!

1. Personaloptioner

Till skillnad från ett direkt aktieförvärv innebär en option en rätt för hacker-Pelle att i framtiden få förvärva aktier till ett förutbestämt pris. Incitamentet för Pelle i dessa sammanhang brukar ligga i ett reducerat pris för aktierna. 

Personaloptioner beskattas dock på samma sätt som andra förmåner. Har hacker-Pelle betalat ett lägre pris för optionen och/eller aktierna än marknadsvärdet, kommer han att bli beskattad beräknat på mellanskillnaden! Bolaget i sin tur måste erlägga sociala avgifter. Det är på grund av dessa skattemässiga konsekvenser man har anledning att kika lite närmare på de två nedanstående alternativen. 

Nyfiken på incitamentsprogram? Läs mer om Fondias VIP-tjänster för start-ups här! 

2. Kvalificerade personaloptioner

En kvalificerad personaloption är i praktiken samma sak som en personaloption, med den skillnaden att en kvalificerad personaloption måste uppfylla vissa lagkrav. Om personaloptionen uppfyller kraven och därför betraktas som en kvalificerad personaloption, blir den skattemässiga situationen en betydligt trevligare läsning för dig och hacker-Pelle.

När hacker-Pelle förvärvar kvalificerade personaloptioner kommer han nämligen inte att beskattas vid förvärvet av optionen eller aktierna, oavsett på hur förmånliga villkor dessa förvärv sker. Pelle kan få optionerna gratis och förvärva aktierna för ett pris så lågt som kvotvärde utan att varken du eller Pelle behöver oro sig. Inga sociala avgifter kommer heller att utgå givet att ingen förmånsbeskattning inträffar. 

Lagkraven innebär i korthet att kvalificerade personaloptioner kan nyttjas av mindre, nystartade bolag sett till omsättning, anställda och levnadsår - och som inte ägnar sig åt exempelvis kol eller stålproduktion, försäkringar, bankverksamhet eller juridisk rådgivning. Om vi jurister bör känna oss diskriminerade här eller inte låter vi vara osagt.

Även om kraven är tacksamt skrivna och så gott som fria från kanslisvenskans dubbelnegationer kan det uppstå gråzoner och gränsfall där man gör gott i att stämma av med en expert. 

3. Teckningsoptioner

För att närma sig slutet av denna begreppsmässiga djungel återstår alltså teckningsoptioner. Detta är ett vanligt alternativ att använda om man inte uppfyller kraven för kvalificerade personaloptioner. 

En teckningsoption följer samma grundidé som kvalificerade personaloptioner. Det är en rätt att i framtiden få förvärva aktier till ett förutbestämt pris. Den skiljer sig dock i det avseende att den per sin definition är en registrerad, fristående och överlåtbar rättighet. En teckningsoption ska alltså som utgångspunkt vara möjlig att överlåta till någon annan, om innehavaren av optionen vill. För att lätta lite på läsningen för er som inte har möjlighet att använda kvalificerade personaloptioner vill jag dock tillägga att det finns sätt att trots allt göra en del begränsningar här.

Att inrätta teckningsoptioner är en formellt sett mer krävande process än att inrätta kvalificerade personaloptioner. En kvalificerad personaloption är inte mer än ett avtal mellan dig och hacker-Pelle. En teckningsoption ska däremot ska emitteras på stämma eller med stämmans bemyndigande samt registreras hos Bolagsverket.

Behöver du hjälp att välja? Boka ett kostnadsfritt digitalt möte med Fondias startup-jurister här

Beskattningen av en teckningsoption är inte riktigt lika snäll som en kvalificerad personaloption. Pelle måste nämligen, för att ingen förmånsbeskattning och inga sociala avgifter ska utgå, betala marknadsvärde för själva optionen (notera:  inte för aktien!). Givet att marknadsvärde betalas för teckningsoptionen kommer ingen förmånsbeskattning att inträffa när aktien sedan förvärvas, oavsett till vilket pris det sker. Optionsvärdering är en konst i sig, men det kan vara väl värt pengarna att investera i en finansiell rådgivare som kan rodda den biten.

Teckningsoptionen har, optionsvärderingen till trots, en del fördelar. Med undantag för att den ska vara överlåtbar finns det inte särskilt många begränsningar för hur man kan reglera en teckningsoption – upplägget blir därför till sin natur mer fritt! Den måste inte heller ha en koppling till en anställning. Teckningsoptioner används därför ofta i relation till konsulter, som alltså inte kan använda sig av kvalificerade personaloptioner. Detta ligger dock lite utanför ramarna för denna crash course.

Konsultera en expert

Vikten av en hackerninja kan inte underdrivas. Hur du får honom att stanna och bygga nästa stora SaaS med ett leende på läpparna är sammantaget upp till dig och din situation. När du är redo, så hjälper vi dig gärna genom processen ovan, och vidare. 

Läs mer