Sök

Ny undersökning: Pandemin slog inte så hårt som många startups befarade

Startup SwedenStartupsCorona

Foto: Istockphoto.com

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Siffror från Startup Sweden visar att många bolag har klarat sig bättre än vad de trodde när pandemin bröt ut i mars.

I mars när coronapandemin bröt ut på allvar i Sverige skickade Startup Sweden, som är en satsning inom Tillväxtverket, ut en enkät till svenska startups med frågor om hur de såg på de kommande sex månaderna. Resultatet blev ganska dystert (vilket Di Digital rapporterade om vid tillfället)

Av 667 svaranden uppgav 76 procent då att deras framtida existens som bolag var osäker på grund av pandemin. Bara 9 procent uppgav att deras existens inte var hotad alls. 

På frågan om de planerade att göra sig av med personal svarade 44 procent ja och 56 procent nej i mars. 

"Känner lättnad"

Nu har Startup Sweden följt upp enkäten och resultatet kan beskrivas som försiktigt positivt. 

Även om det varit tufft för många så står det klart att coronapandemin inte har slagit så hårt som startupvärlden förväntade sig i mars. 

“Startups är som bolag uppbyggda kring snabba beslut, de är vana vid att hantera förändringar och tänka nytt. Så jag skulle inte säga att jag är förvånad över att så pass många det senaste halvåret har lyckats ställa om, hitta nya vägar framåt och nu ser mer optimistiskt på framtiden”, säger Arash Sangari, programansvarig för Startup Sweden och fortsätter:

“Jag känner mig lättad och även försiktigt positiv inför den fortsatta utvecklingen”.

I uppföljningen har bara ungefär hälften av bolagen, 330 stycken, valt att medverka igen. Enligt Startup Sweden beror det inte på att den andra halvan fått lägga ner, utan främst på att incitamenten att svara nu har varit lägre. I våras såg bolagen en chans att påverka situationen på ett annat sätt.

Några har fått lägga ner

Av de 330 bolagen så uppger fortfarande 55 procent (från tidigare 76 procent) att deras framtida existens är osäker på grund av pandemin. Däremot så svarar nu 30 procent av bolagen att den inte är hotad alls, till skillnad från 9 procent förra gången. 

Av de svarande har 6 procent uppgett att deras bolag inte längre är verksamt. Ytterligare 8 procent svarar att de fått skifta fokus eller affärsmodell.

När det kommer till personalnedskärningar svarar nu 83 procent att de inte har några planer på att minska teamet under 2020 till skillnad från 56 procent i mars.

Om det beror på att så redan skett eller om de sluppits säga upp folk på grund av till exempel permitteringar framgår inte av enkäten. 17 procent svarar att de fortfarande planerar att minska teamet under 2020. 

Har inte varit enkelt

Resultatet tyder alltså på att “worst case scenariot” inte har inträffat för många. 

“En del i detta är troligtvis att vi då såg att andra länder valde att stänga ner helt. Att så inte blev fallet i Sverige resulterade rimligtvis i att vi inte drabbades lika hårt som befarat”.

“Men det betyder inte på något sätt att det varit enkelt eller att bolagen är ute på andra sidan, utan endast att de trodde att det skulle bli ännu värre. Troligtvis har en hel del tuffa beslut tagits under våren, men förhoppningsvis så är det här också ett tecken på att insatser som möjligheten att korttidspermittera har gjort skillnad”, säger Arash Sangari. 

Av bolagen som deltagit är majoriteten i en tidig fas. De spänner över en rad branscher, allt från AR/VR till e-handel fintech, blockchain och mode.

 

Läs mer