Klarna stänger ner verksamhet – inkasso läggs ut på entreprenad

Klarna segoria fintech
Klarna stänger ner verksamhet – inkasso läggs ut på entreprenad

Sebastian Siemiatkowski, vd Klarna. Foto: Press

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Nu avvecklar Klarna sitt inkassobolag Segoria, kan Breakit avslöja. Den officiella förklaringen är att Klarna ska fokusera på kärnverksamheten – men är det verkligen hela sanningen?

Segoria har ett brokigt förflutet i betalbolaget Klarnas historia.

Inkassodelen har visserligen varit en kassako för bolaget men samtidigt har ledningen aldrig velat skylta med verksamheten utåt. En av Klarna-grundarna, Niklas Adalberth uttryckte det själv så här i en intervju för ett par år sen:

“Ja, vi är vår egen inkassofirma också, men vi gör det under ett annat varumärke, som kallas Segoria, för att inte förstöra vårt eget varumärke”.

Inkassobolag har generellt inte något högt anseende hos allmänheten och Segoria är inget undantag. I media har Klarnas inkassobolag uppmärksammats och ett stort antal klagomål har kommit in till Finansinspektionen, Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket.

Klarna mörkar siffror

Samtidigt tyder allt på att  inkassoverksamheten är höglönsam för Klarna även om det saknas några officiella siffror. Ungefär hälften av alla köp som görs på nätet i Sverige sker genom Klarna men hur många ärenden som till slut hamnar hos inkassobolaget Segoria är inte känt. Klarna särredovisar inte bolagets ekonomiska nyckeltal men klart är att Segoria är ett av Sveriges största inkassobolag. 

Nu kan Breakit alltså avslöja att Klarna inlett ett arbete med att stänga ner hela Segorias verksamhet och istället lägga ut hanteringen på en inkassofirma som inte ägs av Klarna.

När Klarna nu monterar ned hela inkassoverksamheten så görs det också i tysthet. Då Breakit ställer frågor om orsakerna får vi bara skriftligt uttalande från bolagets chef för inkassoverksamheten, Jan Hansson:

“Det här är ett beslut som växt fram under ganska lång tid och är helt odramatiskt. Inkassoverksamhet är inte, och har aldrig varit, en del av vår kärnverksamhet. På de flesta marknader outsourcar vi därför redan den delen till bolag som har det som kärnverksamhet och kan erbjuda ännu bättre service. Det känns naturligt att vi framöver kommer vara konsekventa med det på alla marknader.”

Är det hela sanningen?

Det är alltså den officiella förklaringen och källor inne på Klarna bekräftar också den versionen:

“Vi lägger vår kraft på de områdena där vi kan tillföra värden och det här är inte ett sådant område”, säger en av Breakits Klarna-källor.

Ändå går det inte att frigöra sig helt från misstanken att detta är ett led i att göra Klarnas varumärke än mer rumsrent. Genom att lägga ut inkassoverksamheten ytterligare ett led bort från koncernen så kan Klarna-ledningen distansera sig än mer från denna delvis ifrågasatta hantering. Fokus nu är att sätta bilden av en “smooth” och modern bank. I det läget passar en “smutsig” verksamhet som inkasso inte in. Det är i ljuset av detta som nedstängningen av Segoria också kan ses.

Läs fler artiklar
LÄS MER