Serendipity vill fixa bostadsbristen – ska fokusera på fastigheter

S.Property group Bostad
Serendipity vill fixa bostadsbristen – ska fokusera på fastigheter

Keyvan Houshmand, Douglas Lundholm, Ghader Mehravaran Navier och

Towe Boström

Reporter

Riktar sitt fokus mot fastighetsbranschen.
"Det finn stora utmaningar."

För 15 år sedan startade Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya bolaget Diamorph, som från början var ett resultat av “misslyckad” forskning. Saeid Esmaeilzadeh hade av en slump framställt världens hårdaste glasmaterial. Materialet förädlades och lade sedan grunden till bolagsgruppen Serendipity group som nu rymmer en uppsjö bolag och omsätter flera miljarder kronor.

Hösten 2018 sålde grundarna av Diamorph i en affär på 1,5 miljarder kronor.

Saeid Esmaeilzadeh är idag en entreprenör och investerare med många bollar i luften. I våras meddelade han en ny satsning, i form av investeringsbolaget Spartacus Capital. Bolaget ska bland annat investera i “bortglömda” branscher som har lite svårare att locka investerare.

Nu riktar hans Serendipity ett ökat fokus mot fastighetsbranschen och bildar ett nytt fastighetsbolag under varumärket S.Property group. Bolaget ska utveckla nya affärsmodeller som gör det möjligt för fler aktörer att komma in på marknaden och möta det växande bostadsbehovet. Målet är att hitta lösningar som möjliggör fastighetsutveckling utan större kapitalinvesteringar. 

I dag finns det tre bolag under S.Property groups flagg. Här ingår bland annat Samfastigheter, som Saeid Esmaeilzadeh investerat 50 miljoner kronor i, och vars mål är att utveckla gruppbostäder till ett värde av 1 miljard kronor under kommande tre år. 

Bakom S.Property group står Keyvan Houshmand, Botellos vd Douglas Lundholm, Samfastigheters vd Poyan Katebi samt Ghader Mehravaran som är styrelseordförande i S.Property group. 

Ser synergier 

Utöver Samfastigheter ingår även Botello i gruppen, en startup som Saeid Esmaelizade investerade 10 miljoner kronor i under våren. Botello vill få svenska villaägare att arrendera ut delar av sin tomt till bolaget i utbyte mot att de bygger och hyr ut ett så kallat attefallshus på 30 kvadratmeter på marken. 

Det tredje bolaget, som ännu inte fått ett namn, arrenderar mark från i huvudsak fastighetsförvaltare och bygger mobila fastigheter som ger fler möjlighet till egen bostad. 

Keyvan Houshmand är vd för S.Property group. 

“Vi har ett brinnande intresse för ny teknik och kreativa affärsmodeller. Jag är övertygad om att vi kommer göra fastighetsmarknaden både mer demokratisk, effektiv och spännande när vårt team spridit kunskap om nya affärsmodeller”, säger Keyvan Houshmand.

Keyvan Houshmand började att arbeta med Serendipitys satsningar inom fastighetsverksamhet redan för tre år sedan.

”Vi har samma fokus som Serendipity alltid haft, att lösa stora problem genom innovation. Nu har vi samma approach mot fastighetsmarknaden där det finns stora utmaningar”, säger Keyvan Houshmand

Han uppger att S.Property group inte påverkats nämnvärt av corona, och tillägger att de inte spekulerar i en närmarknad utan tänker mer långsiktigt. Han säger vidare att de ser goda synergieffekter i att samla bolagen under samma flagg. 

“Det underlättar såväl det administrativa som operativa arbetet vilket skapar ringar på vattnet för att föda fler bolag och idéer”, säger Keyvan Houshmand. 

Läs fler artiklar
LÄS MER