Resultatförbättring för Fundedbyme – omsättningen rasar

Fundedbyeme Crowdfunding
Resultatförbättring för Fundedbyme – omsättningen rasar

Daniel Daboczy, grundare Fundedbyme. Foto: Jonas de Lange

Finwire / Breakit

Kraftigt fall i omsättningen.

Crowdfundingbolaget Fundedbyme redovisar en lägre förlust under första halvåret trots att omsättningen föll betydande i förhållande till fjolåret.

Omsättningen sjönk 26,3 procent till 7,3 miljoner kronor (9,9).

Rörelseresultatet blev -8,2 miljoner kronor (-19,9).

Resultatet före och efter skatt var -8,2 miljoner kronor (-22).

Det förbättrade resultatet kommer från en konsolidering och kostnadseffektivisering som påbörjades hösten 2019 och har lett till att bolaget lyckats sänka de totala kostnaderna med 45 procent till 16,4 miljoner kronor under första halvåret 2020.

Likvida medel uppgår till 2,9 miljoner kronor per den 30 juni.

Vad angår marknadsutvecklingen säger vd Daniel Daboczy följande i rapporten:

"På grund av covid-19 har koncernen under våren och sommaren sett en nedgång i kundernas aktivitet. Under andra kvartalet valde flera kundbolag att avvakta med beslut om noteringar och kapitalanskaffningar. Denna trend bedöms som tillfällig men påverkade både crowdfundingverksamhetens och Laikas intäkter negativt under första halvåret 2020".

Läs fler artiklar
LÄS MER