Esen Esports ökar omsättning och rörelseresultat

ESEN eSportsesport
Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Ökar omsättningen och minskar förlusten.

Esportbolaget Esen Esports redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad rörelseförlust.
 

## Omsättningen steg 50,0 procent till 0,3 miljoner kronor (0,2).

## Rörelseresultatet blev -0,95 miljoner kronor (-1,4).

## Resultatet efter skatt blev -0,95 miljoner kronor (-1,4).

## Resultat per aktie hamnade på -0,1 kronor (-0,29).

Bolaget skriver i en kommentar till rapporten att under sommaren har man fortsatt göra förändringar i studion. Nu är den nya podd/videocast studio färdig och har redan genererat 2 nya samarbeten.

Utvecklingen av Battleriff har inletts med nya speltitlar och fokusering på att skapa en bas av betalande medlemmar.

"Målet att Battleriff ska vara lönsamt enkom genom betalande medlemmar innan året är slut kvarstår och vi förväntar oss att nå detta", berättar bolaget.

Man kommer fortsätta att aktivt leta efter förvärv under hösten inom spelutveckling, gaming och esportföretag.
 

Läs mer