Eniro rusar på börsen - företagsrekonstruktionen avslutad

Eniro

Magdalena Bonde: Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

"Mycket glada".

Sökbolaget Eniro har avslutat sin företagsrekonstruktion efter att det offentliga ackordet vunnit laga kraft. Aktien lyfte runt 30 procent på beskedet.

"Vi är mycket glada över att vi nu kan lägga företagsrekonstruktionen bakom oss. Det här är den avgörande pusselbiten mot ett bolag med stark och hälsosam kapitalstruktur och vi kan nu lägga fullt fokus på att utveckla vår operativa verksamhet. Vi är också tacksamma för det stora stöd vi fått från våra ägare som ställt sig bakom vår resa genom rekapitalisering och företagsrekonstruktion." säger Eniros vd och koncernchef Magdalena Bonde.

Det offentliga ackordet innebär en nedskrivning av de oprioriterade skulderna i moderbolaget från 667,9 till cirka 167 miljoner kronor.

Den sammantagna ackordsvinsten för Eniro uppgår till 501 miljoner kronor, varav 30,1 miljoner avser koncerninterna fordringar som inte påverkar koncernresultatet.

Vid 16-tiden på fredagen var aktien uppe närmare 22 procent. 

Läs mer