Fingerprint Cards omsättning tyngs av otillräcklig produktionskapacitet

Fingerprint

Fingerprints vd Christian Fredrikson. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Vänder till förlust.

Fingerprint Cards minskade omsättningen och vände till förlust under andra kvartalet.

"Omsättningen i det andra kvartalet påverkades, som förväntat och tidigare kommunicerat, negativt av fortsatt otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Det geopolitiska läget har ökat den inhemska efterfrågan på kiselchip från kinesiska mobiltelefontillverkare, vilket gör att det råder underskott på produktionskapacitet. Samtidigt var efterfrågan på våra sensorer fortsatt god, trots sjunkande leveranser av smartphones i Kina under maj och juni. Andelen mobiltelefoner med fingeravtryckssensor har fortsatt att öka. I mellanprissegmentet har nu nästan alla modeller som säljs en fingeravtryckssensor, och penetrationsgraden i lågprissegmentet fortsätter att utvecklas positivt", uppger vd Christian Fredrikson.

Omsättningen sjönk 26,1 procent till 282,3 miljoner kronor (381,8).

Ebitda-resultat blev 6,7 miljoner kronor (44,0), med en ebitda-marginal på 2,4 procent (11,5).

Rörelseresultatet blev -16,7 miljoner kronor (6,2).

Resultatet före skatt var -38,3 miljoner kronor (2,3).

Resultatet efter skatt blev -22,3 miljoner kronor (2,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 81,3 miljoner kronor (179,6).

"Vi förväntar oss att coronavirusutbrottet kommer att dämpa efterfrågan på smartphones under återstoden av året. Konsumenter väntar allt längre med att byta ut sina enheter, och ersättningscykeln för mobiltelefoner väntas därför bli rekordlång i år. Detta gör att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med 10–20 procent under 2020", skriver Christian Fredrikson i sitt vd-ord.

Han pekar samtidigt på att kontaktlösa betalningar har fått ett tydligt uppsving i spåren av pandemin. Det kan leda till att utrullningen av biometriska betalkort snabbas på, konstaterar Fingerprint-chefen.

Läs mer