Hosting ett växande miljöproblem – så kan ditt val göra skillnad

Hosting ett växande miljöproblem – så kan ditt val göra skillnad

Glenn Johansson, vd på Glesys som storsatsar på klimatsmart hosting. Foto: Daniel Jakobsson

”Det gör ont att se att så många eldar för kråkorna”, säger Glenn Johansson, vd på Glesys vars nya klimatsmarta datacenter i Falkenberg kommer att värma upp tusentals hushåll i den halländska kustorten.

Två procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från den snabbväxande datacenterindustrin, som samtidigt står för tre procent av jordens totala energiförbrukning. Blickar vi fem år framåt beräknas motsvarande siffror vara 5,5 respektive 20 procent.

I en tid då allt fler svenska företag har hållbarhet högt på agendan är det lätt att missa att det största koldioxidavtrycket kanske ligger någon annanstans i Europa. För att vara en del av lösningen och inte problemet bör man titta på varifrån elen kommer – och var spillvärmen, varje datacenters enda restprodukt, tar vägen.

"Det är en ruskigt stor skillnad på att lagra data i Europa eller i Norden. Tittar man på elen, som är den mest avgörande faktorn, är klimatavtrycket nästan tio gånger större i Europa. Den största klimatvinsten som företag kan göra är att flytta hem till Norden och välja en leverantör som handlar upp elen klimateffektivt", säger Glenn Johansson på Glesys, ett svenskt hostingbolag som äger och driftar klimatsmarta datacenter i Stockholm och Falkenberg som båda drivs med 100 procent förnyelsebar energi och dessutom är märkt med Bra Miljöval.

Minskar koldioxidutsläppen med 1 570 ton per år

En pusselbit i att minska klimatpåverkan är förstås ditt hostingbolags val av el. Men det finns en viktig aspekt till, något som just Glesys tar fasta på: att återanvända spillvärmen från datacentret.

Glenn visar en av de tre datahallarna som värmer upp Falkenberg med sin överskottsenergi. Foto: Daniel Jakobsson

"Traditionellt ventileras värmen bort eller använder man kylaggregat, ett oerhört slöseri med överskottsenergi. I våra två datacenter pumpas all värme istället ut i lokala fjärrvärmenätet och på så sätt minskar vi drastiskt både vårt och våra kunders klimatavtryck."

När Glesys datacenter i Stockholm går för fullt levererar det 9 GWh årligen till energibolaget Stockholm Exergis fjärrvärmenät, vilket räcker till att värma upp hela 1 000 lägenheter i huvudstaden – och samtidigt minska koldioxidutsläppen med upp till 860 ton. Anläggningen i Falkenberg, som nyligen tagits i drift, kommer att leverera tre gånger högre effekt till Falkenbergs Energi.

"Genom att vi återanvänder överskottsvärmen ersätter vi den värme som annars skulle skapas genom förbränning av sopor, flis, olja eller gas. På så sätt används den förnyelsebara energin två gånger och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. I Falkenberg handlar det om upp till 4,3 ton koldioxid per dag när anläggningen går för fullt, vilket känns mycket bra", säger Glenn Johansson.

Läs fler artiklar
LÄS MER