Sök

Voi, Tier och Dott gör gemensam sak – sätter upp manifest för hållbarhet

VoiTierHållbarhet

Fredrik Hjelm, vd och grundare på Voi. Foto: TT/Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

"Ska ses som en motreaktion till hur Bird och Lime har betett sig i många länder över flera år nu."

Tre av de största aktörerna inom hyrbara elsparkcyklar har bestämt sig för att göra gemensam sak och sätta en ny nivå på arbetet inom hållbarhet. Det är Svenska Voi och de europeiska konkurrenterna Tier och Dott som tillsammans meddelar att de har beslutat sig för att sätta en standard som bolagen åtar sig att arbeta efter. 

"Vi började med att gå till dem som är mest lika oss själva i sina värderingar. Det här ska ses som en motreaktion till hur Bird och Lime har betett sig i många länder över flera år nu, där man slänger cyklar och scootrar alldeles för tidigt och säger ifrån sig ansvar genom att använda sig av gig-arbetare", säger Fredrik Hjelm, vd och medgrundare på Voi.

Kortfattat går den nya standarden ut på att följa tio miljömässiga och sociala åtaganden. Bland annat att minst 20 procent återvunnet material ska finnas i alla nya elsparkcyklar från 2021, att det från och med nästa år ska finnas utbytbara batterier i alla nya modeller som köps in och att lokalerna ska drivas med grön energi.

"Det mesta av det här har vi gjort eller håller på att göra, men vi går samman nu med de andra stora bolagen för att sätta standarden som alla borde skriva under på", säger Fredrik Hjelm.

Slopar gigarbetare

Voi skriver även att bolaget inte ska använda sig av gig-arbetare på någon marknad och att man förbinder sig att leva upp till lönenormen. Något som Fredrik Hjelm menar handlar om både ansvar och effektivitet i arbetet.

"Om man ska vara krass så är det lite av en icke-nyhet. Vi gick ifrån gig-arbetare för länge sedan eftersom att det inte är tillräckligt effektivt och för att det är svårt att garantera arbetsmiljön", säger han och fortsätter.

"Sen är det också en ideologisk fråga där amerikanska företag överlag vill ta så lite ansvar som möjligt, medans i Europa så tenderar vi historiskt att vilja ha mer verksamhet in-house och mer kontroll."

Oberoende part ska granska

Flera av punkterna handlar också om sånt som branschen har kritiserats för tidigare. Bland annat ska man jobba för att färre elsparkcyklar ska hamna i vattnet och att man aldrig ska förstöra fungerade sparkcyklar, liksom att hitta lösningar för att ge fungerande el-scootrar ett annat liv. 

Tidiga modeller av elsparkcyklar hade ofta en kort livstid, ofta var de förbrukade efter bara någon månad.

Hur bolagen följer de olika punkterna ska granskas och utvärderas av en oberoende part.

Hållbarhetsstandard för elsparkcyklar

Tillverkning

  • Minst 20 procent återvunnet material i alla nya elscootrar från 2021

  • Alla nya elscootrar som köps in ska ha utbytbara batterier från 2020

Verksamhet

  • Inga gig-arbetare på någon marknad och bolagen förbinder sig att leva upp till lönenormen

  • Ansvarsfull tillväxt utan att belamra gator med elscootrar

  • Drift med grön energi i alla lagerlokaler i slutet av 2020

  • Endast elektriska fordon för laddning och underhåll av flottan i slutet av 2021

  • Vidta åtgärder för att minska risken för att elscootrar hamnar i vattnet och även kombinera resurser för att hämta elscootrar från vattenvägar i städer där vi är gemensamt aktiva

Slutet av livscykeln

  • Aldrig förstöra en fungerande elscooter och återvinn delar som inte kan repareras eller återanvändas som reservdelar

  • Hitta lösningar för att ge fungerande el-scootrar ett andra liv 

Under hela livscykeln

  • Beräkna koldioxidutsläppen under hela livscykeln och kompensera utsläppen

Läs mer