Netent ökar vinsten under andra kvartalet

NetEnt Betting Kasino
Netent ökar vinsten under andra kvartalet

Finwire / Breakit

"Det känns bra att kunna leverera rekordresultat."

Bettingutvecklaren Netent redovisar en högre omsättning och vinst under det andra kvartalet än jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 36,8 procent till 573 miljoner kronor (419).

Ebitda-resultat blev 299 miljoner kronor (201), med en ebitda-marginal på 52,2 procent (48,0).

"Överlag är nivåerna för ebitda, ebit och operativt kassaflöde de högsta som någonsin rapporterats för Netent i ett enskilt kvartal. Det känns bra att kunna leverera rekordresultat och fler nya spel än någonsin, samtidigt som vi genomfört en stor omorganisation och integration med Red Tiger", säger bolagets vd Therese Hillman i Rapporten. 

"Enligt vår plan kommer vi att sänka de årliga kostnaderna med 150 miljoner kronor från och med 2021 och vi förväntar oss cirka 50 miljoner kronor i lägre kostnader redan under det andra halvåret i år jämfört med den underliggande kostnadsbasen hittills i år."

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 312 miljoner kronor (201) med en justerad ebitda-marginal på 54,5 procent (48,0).

Rörelseresultatet blev 194 miljoner kronor (130). Rörelsemarginalen var 33,9 procent (31,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 207 miljoner kronor (130), med en justerad rörelsemarginal på 36,1 procent (31,0).

Resultatet före skatt var 98 miljoner kronor (131).

Resultatet efter skatt blev 88 miljoner kronor (120)

Resultat per aktie hamnade på 0,36 kronor (0,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 318 miljoner kronor (226).

Läs fler artiklar
LÄS MER