Catena Media tar in 684 miljoner

Catena Media Affiliate
Catena Media tar in 684 miljoner

Per Hellberg, vd för Catena Media

Finwire / Breakit

Catena Media fyller kassan.

Affiliatebolaget Catena Medias fullt garanterade nyemission med företrädesrätt tecknades till 117 procent, enligt ett pressmeddelande.

Det betyder att bolaget får in cirka 684 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Under emissionen har det getts ut 6,84 miljoner uniträtter för teckning av nya aktier mellan 15-26 juni. En aktie har berättigat till en uniträtt. Nio uniträtter gav rätt att teckna en unit till teckningskursen 100 kronor per unit. Varje unit består av sex teckningsoptioner och en underordnad hybrid med möjlig inlösen efter fem år.

Vid en extra bolagsstämma den 10 juni blev det också beslutat om tilldelning av optioner till vissa garanter i emissionen. Förutsatt att dessa utnyttjas och de nya aktierna från emissionen räknas in kommer det totala antalet aktier att öka med 46 315 775 till 107 884 515 aktier.

Läs fler artiklar
LÄS MER