Vård på nätet växer explosionsartat – Doktor.se dubblar omsättningen

doktor.se Hälsa
Vård på nätet växer explosionsartat – Doktor.se dubblar omsättningen

Martin Lindman. Foto: Istockphotos/press

Towe Boström / Johanna Ekström

Så gick det för hajpade nätläkaren 2019.

Doktor.se är en av de snabbväxande nätläkarna som vinner både digital och fysisk mark såväl i Sverige som utomlands. I likhet med sina konkurrenter backas bolaget av tunga aktörer och stängde senast i maj en kapitalrunda på närmare en halv miljard kronor, där tidigare ägare som Oriola och Bonnier Ventures deltog.

Pengarna ska användas till utökade satsningar på fysiska vårdcentraler, samarbeten och utveckling av den digitala plattformen. Doktor.se har redan idag samarbeten med veterinärappen Anicura och det digitala brasilianska vårdbolaget Vivabem.

Nu har Doktorse Nordic lämnat sin koncernredovisning för 2019. Här framgår det att nettoomsättningen uppgick till 217 miljoner kronor, en fördubbling mot den tidigare omsättningen på 113 miljoner kronor. Samtidigt stiger förlusterna från runt 100 miljoner kronor till 174 miljoner kronor efter finansiella poster. 

Under 2019 har bolaget även köpt upp en vårdcentral i Malmö. 

Fysiska delen lönsam

Men Doktor.se har fler bollar i luften och driver utöver den digitala vården även fysiska vårdcentraler och har plattformssamarbeten med andra aktörer.

I handlingarna framgår det att den digitala vården utgjorde den i särklass största intäktsposten för koncernen under förra året. 

“Vi har sett en kraftfull digital tillväxt och det kommer vi fortsatt att se under 2020. Men då kommer vi också se en ännu större tillväxt vad gäller den fysiska verksamheten”, säger bolagets vd Martin Lindman. 

Idag har bolaget fem fysiska vårdcentraler och fler är på gång. Enligt Martin Lindman är den verksamheten lönsam idag.  

Skjuts av corona

I delen där bolaget kan lista speciella händelser som skett efter räkenskapsårets slut konstaterar Doktor.se att corona-pandemin gett effekt på verksamheten.

”Framförallt har Doktor.ses digitala verksamhet påverkats kraftigt positivt då riktlinjerna om social distansering minskat tillgängligheten i den fysiska primärvården och påskyndat det digitala skiftet. Under mars månad ökade volymerna av digitala konsultationer med 40 procent  jämfört med månaden innan”, skriver Doktor.se. 

Nätläkaren skriver samtidigt att de sett en minskning i fysiska besök till följd av corona, men att det rör sig om mindre finansiell påverkan. 

“Corona har initialt gett en kraftfull tillväxt. Men det har också lett till att vi nu ser en helt annan organisk tillväxt. Historiskt har vi varit tvungna att kommunicera vår existens. Nu når vi fler utan att behöva marknadsföra oss på samma sätt”, säger Martin Lindman. 

Läs fler artiklar
LÄS MER