Säkerheten viktigast när hemleveranserna sköt i höjden

Säkerheten viktigast när hemleveranserna sköt i höjden

”Vi tog fram en digital kvittenslösning på 24 timmar, för chaufförernas och mottagarnas säkerhet”, säger Tobias Åbonde, Norden-ansvarig för hemleveranser på Bring som nu satsar ännu hårdare på att förenkla för konsumenterna att styra när, var och hur deras paket ska levereras.

Hemleverans alla vardagskvällar samt helger i storstäderna. Same day-leverans i stora delar av Stockholm. Utökade kvällsleveranser i stora orter. Understött av ett nytt digitalt gränssnitt blir det enklare för mottagarna att följa sina leveranser i realtid. De kan också välja att köpa till olika tilläggstjänster, som ett mer precist tidsfönster och val av leveransplats.

För att möta kundernas och konsumenternas ökade krav på flexibilitet och mottagarstyrning rullar Bring nu ut ett nytt, förbättrat hemleveranserbjudande. Säkerhetsaspekten, att både chaufför och mottagare ska känna sig trygga i samband med leveransen under rådande Covid 19-pandemi, adresserade Bring snabbt och agilt i början av mars – samtidigt som hemleveranserna på paketsidan ökade med 100–200 procent.

“Vi förstod direkt att hemleveranserna måste göras på ett säkert sätt, utan ett fysiskt möte där mottagaren ska skriva på ett papper eller en enhet. Tidigt i mars tog vi fram en lösning där chauffören skickar ett sms med en länk som låter mottagaren signera direkt i mobilen”, säger Tobias Åbonde på Bring.

På några veckor har vi sett en utveckling som vi hade räknat med skulle ta ett till två år

Förändrat beteende – för gott?

Som ansvarig för hemleveranser i Norden på Bring har Tobias och hans kollegor haft mycket att göra den senaste tiden. Volymökningen har gjort att personal på företaget har flyttat runt, samtidigt som man har tagit in fler för att möta trycket. Handlar det om en tillfällig ökning för e-handeln – eller pågår en förskjutning, där inte minst den äldre målgruppen ändrar sitt beteende?

“På några veckor har vi sett en utveckling som vi hade räknat med skulle ta ett till två år. Vi vet ju inte om förändringen kommer att bestå, men oavsett vilket så tror jag att vi kommer att se ett snabbare förlopp där allt fler vänjer sig vid att få hemleverans på ett smidigt och säkert sätt.”

Här kan du läsa mer om Brings hemleveranser

Kvällsleverans möjligt alla kvällar i veckan

Det är just mottagarna som är i fokus när Bring nu rullar ut det nya leveranserbjudandet. Fler leveranstider, mer precisa tidsfönster och nya tilläggstjänster skapar den flexibilitet som förväntas för att de paket som konsumenterna beställer hem inte ska behöva rubba vardagspusslandet.

“Vi har alltid varit heltäckande i Sverige. Nu förbättrar vi leveransmöjligheterna i storstäderna och i de större orterna. Vi har kvällsleverans alla vardagar i veckan, erbjuder helgleverans i fler stora orter och same day i Stockholm. Samtidigt satsar vi ännu hårdare på hållbarhet, att våra leveranser ska skapa så lite miljöpåverkan som möjligt.”

Sedan 1,5 år tillbaka märker vi ett tydligt ökat miljöintresse från både kunder och mottagare

Fossilfri hemleverans i storstadskvartett

Bring-koncernens övergripande miljömål är att alla leveranser ska vara fossilfria år 2025. I Sverige är man redan på god väg vad gäller hemleveranserna. I dagsläget kör Bring fossilfritt som standard från terminalerna i Linköping och Malmö, och i sommar ansluter Stockholm och Göteborg. Fordonsflottan kör endast på fossilfri el, biogas eller HVO (förnybar diesel).

“Hållbarhetsarbetet har legat högt på agendan länge för Bring, och på hemleveranssidan har vi kommit extra långt. Sedan 1,5 år tillbaka märker vi ett tydligt ökat miljöintresse från både kunder och mottagare, så det känns bra att vi från och med i sommar kommer att köra fossilfritt på 50 procent av våra hemleveranser,” avslutar Tobias. 

Här kan du läsa mer om Brings nya hemleveranserbjudande

Läs fler artiklar
LÄS MER