Hermine Hold under lupp efter konkursen – transaktioner utreds

Hermine Hold e-handel
Hermine Hold under lupp efter konkursen – transaktioner utreds

Linus Kaasik.

Towe Boström

Reporter

”Vi diskuterar med dem och vill veta deras syn på saker."

När Hermine Hold, som satsat på håraccessoarer på nätet, grundades under 2018 var det med målsättningen att bli ett miljardbolag inom fem år. Bakom bolaget stod bland annat Nordic Tech House, som då var delägt av Isabella Löwengrip.

Planen gick inte som förväntat och i slutet av förra året försattes H Hold Fashion, bolaget bakom Hermine Hold, i konkurs med mångmiljonskulder. 

”Höga ambitioner, forcerad tillväxt och ingen koll på ekonomin är några anledningar till varför det blev så här” sa Linus Kaasik, dåvarande vd för Hermine Hold och en av Nordic Tech House grundare till Breakit då.

Kort därefter stod det klart att Nordic Tech House-grundarna köpt tillbaka Hermine Hold tillsammans med Westhill Group och Norberg Hansen.

"Nu har vi lagt konkursen bakom oss och anpassat organisationen efter den nya strategin. Vår ambition är att växa hållbart i alla dimensioner”, sa Linus Kaasik då. 

Konkursen är dock inte helt avslutad och nu avslöjar den färska förvaltningsberättelsen, där konkursförvaltaren redogör för sina slutsatser, nya detaljer. 

Undersöker transaktioner 

I förvaltningsberättelsen för H Hold Fashion framgår det att bolaget  "synes ha genomfört betalningar som antingen avsevärt försämrade bolagets ekonomiska ställning eller skedde med betydande belopp”.

”Av dessa betalningar har vissa gjorts till närstående”, skriver David Rutegård, konkursförvaltare för H Hold Fashion, i rapporten. 

Det är oklart vem eller vilka ”de närstående” är men det rör sig om en person, eller personer, som representerat Hermine Hold och samtidigt haft något form av intresse eller representerat andra bolag som mottagit betalningar från Hermine Hold. 

David Rutegård vill inte gå närmare in på detaljer, och hänvisar till att det pågår en utredning om transaktionerna. 

”Det är betalningar till olika mottagare varav vissa skett till, enligt konkurslagen, närstående som skulle kunna vara återvinningsbara”, säger David Rutegård till Breakit. 

Frågeställningen är om dessa betalningar är korrekta enligt konkurslagen eller om pengarna ska återbetalas och användas för att täcka även Hermine Holds övriga skulder. Underskottet i konkursboet uppgår idag till runt 4,5 miljoner kronor. 

”Låt säga att bolaget hade en skuld som de betalade, men de hade också andra skulder som inte betalades, så det här kan innebära att betalningen var till nackdel för dem som inte fick betalning”, förklarar David Rutegård. 

Diskuterar med Hermine Hold 

Om de här transaktionerna återvinns, kommer det ha väsentlig betydelse för de övriga borgenärernas möjlighet att få tillbaka pengar? 

”Ja, det är klart att det kommer att ha betydelse, annars gör man inte den här typen av operation”, säger David Rutegård.

Han understryker att det är fullt möjligt att de släpper ärendet helt och hållet, men att det är för tidigt att uttala sig om utfallet. Han uppger att de är i kontakt med representanter för Hermine Hold.

”Vi diskuterar med dem och vill veta deras syn på saker. Det kan framkomma omständigheter som gör att vi helt kan lägga det här åt sidan och låta det vara”.

Om det uppstår misstankar om brott kopplade till konkursen kan det bli en fråga för vidare utredning, och landa hos Ekobrottsmyndigheten och allmän åklagare. Processer kopplade till återvinning riskerar att bli långdragna och behöver inledas inom ett år efter konkursen, det vill säga den 28 november i år.

Breakit har sökt Linus Kaasik.

Läs fler artiklar
LÄS MER