Sök

Kronofogden: Konkursförvaltaren i MQ är jävig – “Inte lämplig”

MQ

Foto: TT

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Tingsrätten ska avgöra frågan – den utpekade advokaten går till motattack.

En strid har blossat upp kring konkurshärvan i klädkedjan MQ. 

Det är Kronofogden i Göteborg som, genom Tillsynsmyndigheten i konkurser, anklagar konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson för jäv.

I en skrivelse till tingsrätten i Göteborg kräver myndigheten att Lars-Henrik Andersson fråntas uppdragen som förvaltare i konkurserna i både MQ och Joy (som ägdes av MQ):

“Lars-Henrik Andersson är inte lämplig som förvaltare i ovan nämnda konkurser”, slår kronofogden fast i skrivelsen till tingsrätten och påpekar att en konkursförvaltare inte får ha personkopplingar som kan påverka en objektiv granskning av de inblandade i en konkurs.

Lars-Henrik Andersson har fått till på onsdag att yttra sig men skriver redan nu i ett SMS till Breakit:

“Jag motsätter mig det med backning av banken, som också yttrar sig till stöd för mig”.

Flera band med MQ-ordföranden

Bakgrunden till anmälan är Lars-Henrik Anderssons koppling till MQ:s tidigare ordförande Claes-Göran Sylvén, som är en av de som nu köpt tillbaka MQ. De två har varit de enda ledamöterna i två olika bolag. Lars-Henrik Andersson har också varit likvidator i ett företag där Claes-Göran Sylvén suttit i styrelsen. I anmälan framhålls också att Lars-Henrik Andersson jobbade för MQ när bolaget köpte Joy 2016. I det läget var Claes-Göran Sylvén styrelseordförande i MQ.

I anmälan till tingsrätten sammanfattar Kronofogden sin inställning:

“Dessa omständigheter visar på en stark koppling och intressegemenskap som sträcker sig långt tillbaka i tiden”.

Konkursförvaltaren underkänner kritiken

Lars-Henrik Andersson själv slår tillbaka mot anklagelserna i ett mejlsvar som han skickat till Kronofogden innan anmälan gick in till tingsrätten. Advokaten menar att köpet av Joy ligger för lång tid tillbaka för att innebära någon intressekonflikt.

Lars-Henrik Andersson underkänner också argumentet att hans engagemang i andra styrelser med Claes-Göran Sylvén skulle ha någon betydelse för hans trovärdighet i MQ-konkursen. Han påpekar även att han bara satt i styrelsen “en kortare period” under själva bildandet av bolaget och att det andra bolaget, där han tillsammans med Claes-Göran Sylvén bildar styrelse, är vilande.

Han lägger även stor vikt vid att den största borgenären i MQ-konkursen, norska banken DNB, inte haft några synpunkter på hur konkursen hanterats. 

Advokaten är på det stora hela kritisk och frågande till anmälan mot honom och lyfter fram att en stor del av arbetet med konkursen nu redan är genomfört och att kostnaderna skulle bli stora om han skulle fråntas uppdraget. Han menar att kostnaden inte står i proportion till “den begränsade och i vår uppfattning långsökta och ansträngda jävsfrågan”.

Enligt Lars-Henrik Andersson kommer inte försäljningen av MQ till finansmannen Mats Qviberg och Claes-Göran Sylvén att påverkas av denna process:

"Åtgärderna står sig. Det var dessutom förvaltaren David Rurtegård som hanterade den", skriver han i ett SMS.

LÄS OCKSÅ: Qviberg största förloraren i MQ – jag kan förstå varför han blev förbannad när jag ringde

Läs mer